Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبانی عرفی

در قسمت مبانی عرفی به دو موضوع دفاع از امنیت عمومی مردم و دفاع از حاکمیت سیاسی تقسیم می شود.

 

  • دفاع از امنیت عمومی مردم

از دیرباز حفظ امنیت یکی از دغدغه های اصلی جوامع بشری و به ویژه حکومت های مختلف

بوده به همان میزان رشد و شکوفایی بیشتری در عرصه های مختلف زندگی داشته است . در

همین راستا نظام کیفری هر جامعه به عنوان تبلوری از داده و خواست آن جامعه ، مهمترین

نهادی است که وظیفه پاسداری و صیانت از امنیت را بر عهده دارد.

یکی از جرایمی که در طول تاریخ به امنیت بسیاری از کشورها لطمات جبران ناپذیری وارد کرده است، « جرم جاسوسی »[1] است .

جاسوسی دارای چنان اثرات مخربی است که روابط خصوصی و اجتماعی افراد را در جامعه و روابط کشورها را در زندگی بین المللی تحت الشعاع قرار داده و به مخاطره می اندازد.

با توجه به اهمیت ویژه ای که جرم جاسوسی دارد بازنگری و اصلاح قوانین کیفری راجع به این موضوع در جهت تکامل آن ها و تحقق اهدافی خطیر چون حفظ امنیت ، بیش از گذشته احساس می شود .

 

[1] .Espionnage

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

  1. اهداف نظری
  • تبیین سیاست کیفری ایران در زمینه بزه جاسوسی
  • تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران
  1. اهداف کاربردی
  • ارائه پیشنهادها اصلاحی به مراکزتقنینی
  • ارائه ایرادها تقنینی به مراکز پژوهشی تصمیم گیر

ج- پرسش های تحقیق

  1. تفاوت های جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه در قبال رکن مادی جاسوسی کدام است؟
  2. در زمینه رکن روانی جاسوسی، تفاوت حقوق ایران و فرانسه کدام است؟

میهمان