پایان نامه حقوق

بررسی شورای امنیت و تحول مداخلات بشر دوستانه دوستانه پس از جنگ سرد-دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم:

ارکان، و اهداف و اصول سازمان ملل متحد

الف) ارکان سازمان ملل متحد

طبق ماده 7 منشور ملل متحد ارکان اصلی سازمان ملل متحد به شرح ذیل می باشد:

1- شورای امنیت

2- مجمع عمومی

3- شورای اقتصادی و اجتماعی

4- دیوان بین المللی دادگستری

5- دبیرخانه

6- شورای قیمومت

تمامی ارکان سازمان ملل متحد در مقر ملل متحد در نیویورک قرار دارند، مگر دیوان بین المللی دادگستری که محل آن در شهر لاهه هلند است و موسسان سازمان ملل متحد دستور کار گسترده ای که مستلزم سعی و کوشش بسیار بود برای این سازمان جهانی جدید تهیه کردند. 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف و کاربرد تحقیق

این پژوهش می تواند مورد استفاده نهادهایی چون وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.

پرسش اصلی تحقیق(مسائل تحقیق)

– آیا تحول در کارکرد های شورای امنیت در مسائل جهانی از جمله پرونده هسته ای جمهوری اسلامی با مبانی حقوقی قابل تحلیل می باشد ؟