دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ضمانت در تعهدات

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبنای حقوقی ضمان درک

دردیدگاه فقیهان چنانچه کسی درعقد فاسدی که گمان صحت آن می رفته،مالی را گرفته باشد،غاصب محسوب شده،و ضمان او همان ضمان غاصب است و تفاوتی نمی کند که به فساد عقد آگاه باشد یا جاهل. در فقه اسلامی ضمان درک مبیع مبنای قراردادی ندارد و از آثار عقد فاسد شمرده می‌شود. از این رو فروشنده‌ی فضولی که ثمن را از خریدار دریافت نموده است در صورت رد بیع به وسیله ی مالک، غاصب تلقی شده و مشمول قاعده ی ید و خصوصاً قاعده «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» می شود. ممکن است پرسیده شود عقد فاسد چگونه می تواند ضمان آور باشد؟ مگر با رد مالک، عقد فضولی باطل ومعدوم نمی شود؟ پس چگونه امر باطل و معدوم،ضمان را ایجاد می کند؟ در پاسخ به این پرسش گفته شده است که عقد فاسد علت تامه ضمان نیست،بلکه تحقق ضمان منوط به قبض مال است و اینکه عقد فاسد،سبب ضمان تلقی شده به خاطر این که عقد فاسد،منشاء قبض مال شده است یا عقد فاسد سبب حکم به ضمان، به شرط قبض بوده است.یعنی عقد فاسد در ردیف اسباب ضمان قرارمی گیرد،زیرا عقد فاسد،منشاء و سبب قبض بوده و قبض هم ضمان را ایجاد کرده است.(باقری 1388، 32 )

1-3-2-قلمرو ضمان درک

در صورت بطلان بيع، اگر مشتري ثمن را تأديه نكرده باشد مي‌تواند از پرداخت امتناع كند زيرا با بطلان بيع آثار آن از جمله تعهد مشتري به تاديه ثمن منتفي مي‌شود و اگر مشتري ثمن را كلاً يا جزئاً تأديه كرده باشد؛ حق استرداد ثمن را خواهد داشت. در استحقاق مشتري به استرداد ثمن، تفاوتي نمي‌كند كه مالك واقعي عين مبيع يا بدل آن را، در صورت تلف، از مشتري اخذ نموده يا اين كه هنوز عين مبيع در يد غاصبانه مشتري موجوداست و يا مثل يا قيمت مبيع تالف را هنوز مالك مطالبه نكرده باشد زيرا دليلي براي تملك ثمن از سوي بايع وجود ندارد مضافاً بر آن كه در عقد باطل ميان ثمن و مثمن رابطه تقابل نيست تا تأديه يكي منوط به تسليم ديگري باشد.

همچنين در تكليف بايع به استرداد ثمن فرقي نمي‌كند كه بايع به بطلان بيع آگاه بوده يا بدان جاهل بوده است، همچنان كه در علم و جهل مشتري به بطلان بيع تفاوتي نيست. قانون مدني نيز در مواد ۳۹۱و۳۲۶ قانون مدني تكليف بايع به استرداد ثمن را به نحو صريح پيش بيني كرده است زيرا مشتري در تاديه ثمن قصد هبه يا اباحه مجاني يا اعراض نداشته است و به قصد تحصيل ملكيت مال غير اقدام به پرداخت ثمن نموده است. با بطلان بيع تملك ثمن از سوي بايع از مصاديق دارا شدن ناعادلانه و اكل مال به باطل است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

تدوین طرح پژوهشی در بحث ضمانت در تعهدات و ارائه‌ی آن به جامعه‌ی حقوقی کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حقوقی جهت بهره برداری از آن.

5-1- سوالات تحقیق

1- ضمان عهده بایع و مشتری نسبت به درک مبیع و ثمن قاعده‌ی استثنایی است؟

2- ماهیت ضمان عهده چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ضمانت در تعهدات

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه ضمانت در تعهدات