هولت ، کوئلش و تیلور ( ۱۳۸۳) در سال ۲۰۰۲ یک تحقیق دو مرحله ای در مورد نحوه ارزش گذاری نام و نشان های تجاری توسط مصرف کنندگن به اجرا در آوردند . ابتدا در ۴۱ کشور یک تحقیق کمی اجرا شد تا مشخصات اصلی نام و نشان های تجاری به دست آید. سپس در بین دوازده کشور و از بین ۱۸۰۰ نفر ، مرحله دوم تحقیق به امر شناسایی اهمیت هر یک از ابعاد اختصاص یافت . نتایج به دست آمده نشان داد مصرف کنندگان در سرتاسر دنیا نام و نشان های تجاری را با سه ویژگی می شناسند و به هنگام خرید آن ها توجه می کنند . ارزش آمریکایی به عنوان یکی از عوامل برای مصرف کننده زیاد مهم نبود گرچه شرکت ها فکر می کردند این عامل خیلی مهم است.
نشانه های کیفیت، مصرف کنندگان معمولاً اعتقاد دارند شرکت های جهانی محصولات با کیفیت ارائه می کنند اسطوره های جهانی، مصرف کنندگان به نام و نشان های تجاری جهانی به عنوان نماد فرهنگی نگاه می کنند . شرکت های فراملی نه تنها تلاش می کنند ارزش های برتری را ارائه کنند؛ بلکه سعی می کنند نمادهای فرهنگی با چهره جهانی داشته باشند . مسئولیت اجتماعی، مردم متوجه شده اند شرکت های جهانی می توانند نقش مثبت و منفی درمورد آنها داشته باشندآن ها انتظار دارند این شرکت ها مشکلات اجتماعی آنها را پاسخگو باشند. افکار عمومی معتقد است غول های جهانی نظیر شرکت بریتیش پترولیوم[۱۹۳] باید در مورد گرم شدن کره زمین کاری انجام دهند ولی این انتظار را از شرکت های بومی و محلی ندارند ( هولت ،‌ کوئلش ، و تیلور ، ۱۳۸۳ ، صص ۴۱-۴۷ )
۲-۱۹-۱- پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند در منابع خارجی:
مفهوم ارزش ویژه برند طی دو دهه اخیر در ادبیات بازاریابی جهان مطرح گردیده و تا کنون تحقیقات بسیاری در خصوص آن انجام شده که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد (هاشمی، ۱۳۸۸):

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

محقق/ محققین سال انتشار نتایج تحقیق
دیوید آکر ۱۹۹۱ مفهوم سازی رفتاری و ادراکی برند
سریواستاوا و شوکر ۱۹۹۱ قدرت برند
کاپفرر ۱۹۹۲ ابعاد رفتاری ارزش ویژه برند
کاماکورا و راسل ۱۹۹۳ ارزش برند
سوایت و همکاران ۱۹۹۳ معادل سازی اندازه گیری برند
پارک و سریپنواسان ۱۹۹۴