Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دوره دوم رشد یا دوره رویانی:

دوره رویانی سومین تا هشتمین هفته رشد را شامل شده و طی آن هر یک از سه لایه زاینده متمایز گشته ،بافت ها و اعضای اختصاصی خود را ایجاد می کنند و در نتیجه در انتهای این دوره،اعضای اصلی و نمای کلی بدن جنین قابل تشخیص می گردد . طول رویان در ابتدای این دوره،یعنی اواخر سه هفتگی حدود2-1 میلی متر بوده و در هفته چهارم به 6-4 میلی متر می رسد. در این زمان انتهای سری و دمی رویان و جوانه های اندامی در حال تشکیل و قابل تشخیص هستند.

در اواخر هفته پنجم ،رویان 10 میلی متری و دارای جوانه اندامی است.در انتهای هفته ششم 14 میلی متر طول داشته و عروق مغزی خطوط چهره و شیارهای دست،که بعداًبصورت انگشت جدا خواهد شد،دیده می شوند. در انتهای هفته هفتم طول آن 22  میلی متر است. خطوط انگشتان از هم جدا شده و پلک ها و سر و سینه قابل دید است.در انتهای هفته هشتم رویان حدود 30 میلی متر طول دارد، اندامهای آن بلند و در ناحیه آرنج ها و زانو ها خم شده است .به طور کلی دوره دوم رشد یا مرحله رویانی، مختص تمایز می باشد .عوامل تراتوژن در این زمان بیشترین ناهنجاری ها را ایجاد می کنند و نوع ناهنجاری بستگی به این دارد که در زمان تاثیر تراتوژن چه عضوی بیشترین حساسیت را دارا
می باشد.

به طور عمده دستگاه اعصاب مرکزی در هر دوره رویانی و جنینی و به خصوص در نیمه اول دوره رویانی،یعنی هفته سوم تا پنجم در حال رشد و تمایز است.رشدقلب و دستگاه عروق فقط در دوره رویانی،به خصوص از اواسط هفته سوم تا اواسط هفته ششم، رشد گوش به طور اخص از هفته چهارم تا نهم و به طور ضعیف تر تا هفته دوازدهم، و رشد چشم از اواسط هفته چهارم تا هنگام زایمان که بیشترین زمان اثرپذیری آن تا نیمه هفته هشتم می باشد.

اندامهای فوقانی و تحتانی از اواسط هفته چهارم تا انتهای دوره رویانی به خصوص تا هفته هفتم آن، لب ها در هفته پنجم و ششم،اندامها در دو هفته آخر دوره رویانی و کمتر تا بیست هفتگی، کام و دهان در دو هفته آخر دوره رویانی و هفته اول دوره جنینی و اعضای تناسلی خارجی از هفته های هفتم تا نهم با شدت بیشتر و تا پایان بارداری با شدت کمتر در حال رشد و تمایز و تکوین بوده و نسبت به تراتوژن ها تاثیر پذیرند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای تحقیق

سئوالاتي كه سعي شده است در اين تحقيق مورد بررسي قرار بگيرند، عبارتند از اينكه:

1- آيا جنين از اهليت كامل برخوردار است؟ يا از قسمتي از آن و همچنين در صورت زنده متولد نشدن چه آثاري بر اهليت او بار مي گردد؟

فرضیه 1: برای اینکه انسان اهلیت تصرف (اجرای حق) داشته باشد،باید بالغ و عاقل و  رشید باشد.پس اگر جنین زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می گردد.

2- نسبت جنين در اشكال مختلف به چه صورت است؟ و آيا طبق ماده 1167 قانون مدني بايد جنين به وجود آمده از زنا را فاقد نسب دانست؟ و يا اينكه مي توان جهت حمايت از او راه حل قانوني مناسبي يافت؟

فرضیه 2: نباید طفلی را که در نتیجه ارتباط نامشروع بوجود آمده از حقوق مسلم و طبیعی محروم کرد و او را بی هویت در جامعه رها نمود. حتی فرد به وجود آمده از زنا تنها تبعاتی که می تواند داشته باشد این است که فرد به وجود آمده از زنا از ارث محروم است،ولی از حقوق دیگر مانند حق بهره مندی از نفقه و حضانت و سایر حقوق محروم نمی گردد.

3- آيا جنين قابليت برخورداري از حقوق مدني را دارد؟ در خصوص مسائل مالي قابليت مالك شدن را دارد؟ اصولاً نحوه مالك شدن او به چه صورت است؟ همچنين در زمينه حقوق غير مالي،جنين از چه حقوقي و چگونه مي تواند بهره­مند گردد؟

فرضیه3 : جنين محجور و فاقد اهليت تصرف مي­باشد و اجراي حقوق او توسط نماينده قانوني يا قضايي وي صورت مي­گيرد. تمتع جنين معلق بر زنده متولد شدن مي­باشد؛ يعني با زنده متولد شدن جنين نتيجه مي­گيريم كه جنين از ابتداي داراي اهليت تمتع بوده است. حقوق غیرمالی جنین به حق حیات، سقط جنین، بهداشت روانی، حضانت و اداره امور جنین تقسیم­بندی می شود.

میهمان