دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند سوم : تبديل تعهد

ماده 292 ق.م ضمن آنكه از تبديل تعهد تعريفي به عمل نياورده است آن را به اعتبار موضوع تعهد و به اعتبار مديون پذيرفته است و در ماده 293 ق.م مقرر مي دارد: «در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله آن را صراحتاً شرط كرده باشند.» به نظر بعضي از حقوقدانان، تبديل تعهد يك عقداست و نياز به توافق متعهد و متعهدله دارد و از طرفي تضامن بدهكاران يك نوع تضمين براي طلبكار است كه اگر وي تعهد داشته باشد كه اين تضمين را براي خود نگاه دارد بايد بطور صريح يا ضمني آن را براي خود حفظ كند. لذا در صورت موافقت با يك طلبكار اين قرينه اي است بر آنكه وي از اين تضمين صرف نظر كرده است و تعهد جديدي با ويژگي هاي جديد به وجود آمده است.[1]

نظر ديگر وجود دارد كه با تبديل تعهد بوسيله يك بدهكار، طلبكار مي خواسته است صرفاً رابطه خود را با اين بدهكار تغيير دهد و اين به معناي انصراف از تضامن ساير بدهكاران نيست ،بلكه در صورت سكوت  و نداشتن قرينه اي دال بر اعراض از تضامن ساير بدهكاران استصحاب حكم مي كند كه رابطه قديم را هم چنان در حق ساير بدهكاران جاري بدانيم. همچنين ماده 231 ق.م اثر عقود را نسبت به اشخاص ثالث بي اثر مي داند. پس تعهد جديد نسبت به بدهكاراني كه در انعقاد آن دخالت نداشته اند بي اثر است اما براي سقوط تعهد آنها نياز به دليل داريم.[2]

در نظريه ي ديگري هم آمده است كه در تبديل تعهد از آنجايي كه دين سابق بايد ساقط و دين جديد جايگزين شود در تراضي ميان يك بدهكار با طلبكار سبب نمي شود كه سايرين هم متعهد به رابطه جديد باشند مگر اينكه به درخواست طلبكار همه در توافق شركت كنند والا تنها طرف قرارداد با طلبكار، به دين جديد پاي بند مي شود.[3]به نظر می رسد در یک رابطه تضامنی که چندین بدهکارجهت پرداخت دین وجود دارد، اگر طلبکار رابطه خود را با بدهکاران تضامنی تبدیل نماید، سبب نمی شود که رابطه دیگر بدهکاران هم تغییر نماید بلکه به حکم استصحاب رابطه آن ها همچنان باطلبکار باقی است زیرا هریک از بدهکاران مستقلا مسئولیت برای پرداخت را داشته وهر بدهکار رابطه جداگانه با طلبکار داشته مگر اینکه تمامی بدهکاران باطلبکار در تبدیل تعهد موافقت نمایند.

[1]  -جعفري لنگرودي، محمد جعفر،  1386، ضمان عقدي درحقوق مدنی، چاپ اول ، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ص22و21

[2] – گندمكار، منبع پیشین، ص 216

[3] – كاتوزيان، نظريه ي عمومي تعهدات، ص 232

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

هدف از ارائه اين تحقيق، پرداختن به مسئوليت تضامني و بررسي آثار آن و موارد كاربرد آن مي باشد و با جمع آوري مطالب، متوجه مي شويم كه در حقوق مدني ايران مسئوليت تضامني يك نوع مسئوليت خلاف اصل و احتياج به صراحت در عقد و قانون داشته و بيشتر در حقوق تجارت و جهت حمايت هر چه بيشتر از متعهد له و طلب او مي باشد ليكن در حقوق مدني نيز براي حمايت از طلبكار مي توان قائل بر مسئوليت تضامني شد.

سؤالات اصلي تحقيق:

1- قاعدة كلي مسئوليت در حقوق تجارت چيست؟

2- آيا در حقوق مدني ايران مي توان مسئوليت تضامني را به عنوان يك قاعده پذيرفت؟

3- آياظهرنويس مي تواند مسئوليت تضامني خود را در مقابل دارنده يا دارندگان جديد با قيد عبارت( بدون تضمين) محدود كند؟

4- در شركتهاي تضامني هرگاه بر اثر انتقال سهم الشركه يكي از شركاء، شخص ديگر وارد شركت شود مسئوليت او چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران  با فرمت ورد