دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

معنای لغوی

در عرصه بین الملل نیز در تعریف پول کثیف به دو حالت لغوی و اصطلاحی پرداخته  که شرح ان در ذیل خواهد امد .

در فرهنگ لغت های انگلیسی به صورت ترکیبی پول کثیف[1]را نمی توان یافت بلکه با تجزیه آن به دو کلمه  dirty وmoney می توانیم معانی ان را استخراج نماییم.

در ترجمه dirty در فرهنگ لغت معنی زیر را می بینیم: کثیف،پلید،چرک،زشت،پرخش،ژیژ،کثیف کردن(فعل) و در ترجمه کلمه money ،به معانی پول، سرمایه، ثروت، اسکناس،سیم دست می یابیم.پس می توان در ترجمه ترکیبی هر ثروت و سرمایه ای که کثیف بوده و آلوده می باشد حال از هر راه غیر قانونی  که کسب شده باشد را پول کثیف نامیده و در سطح بین الملل نیز شناخته شده می باشد وسازمان ها وکشور های مختلف نیز در خصوص جلوگیری از ان تدابیری اندیشیده شده است .

2. معنای اصطلاحی

پول کثیف ناشی از عملیات مجرمانه است، که درآمدهای غیر قانونی که در ایران به ان اشاره شدبا ضوابط بین المللی نیز تطابق داشته وبا این تفاوت که علاوه برانها موارد دیگر از جمله سوءاستفاده از حق مالکیت معنوی و….را می توان نام برد[2]با این توضیح که انجام بعضی از اعمال صرفا از لحاظ اخلاقی مذموم است، در حالی که ارتکاب بعضی از اعمال علاوه بر مذموم بودن موجب محکومیت شخص خواهد شد. یعنی قانون با اعمال مجازات، می‌خواهد از جامعه محافظت نماید. بدیهی است درجه و میزان مجازات متعلق به جرائم بر مبنای این تقسیم بندی یعنی از خاکستری به کثیف متفاوت است.درآمدهاي نامشروع كه به پول هاي كثيف معروف است را مي توان به سه دسته تقسيم كرد .

پولهاي خاكستري: درآمدهاي حاصل از فروش كالا و يا انجام دادن كارهاي توليدي است، ولي از نظارت دولت پنهان مي ماند و دولت از آنها بي اطلاع است كه معمولا“ براي فرار از ماليات  اين كارها را انجام مي دهند ویا به پولی اطلاق می‌شود که ناشی از عملیات غیرقانونی یا حتی قانونی است

پول ملتهب: پول ملتهب به نوعی پول اطلاق می‌شود که به لحاظ تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از کشورها خارج و به مناطق امن روانه می‌شود. با این توضیح که اکثر اوقات پولشویی با فرار سرمایه از کشورها همراه است که آن هم ترکیبی از پول کثیف، خاکستری و حتی پول‌های تمیز می‌باشد

پول سياه : درآمدهايي كه از راه قاچاق كالا و مواد مخدر و ثروت هاي نامشروع ديگر به دست مي آيد  به طوري كه درآمدهاي حاصل از قاچاق كالا و شركت در معاملات پر سود دولتي كه خارج از عرف طبيعي در صورت مي گيرد، باعث پيداش اين پول مي شود پولهاي كثيف يا پولهاي آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است.

بند دوم- معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران

با توجه به موضوع این تحقیق پس از تعاریف ابتدایی در این خصوص به تعریف پولشویی در ایران پرداخته تابا توجه به تعاریف بتوان به نتایج در این مورد دست یافت .

الف- معنای لغوی پول شویی

پس از شناسایی و تعاریف در مورد پول کثیف حال می توان به تعریف پولشویی پرداخت که متشکل از پول و مصدر شستشو که شستن است وپولشویی ویا تطهیر پول در زبان فارسی به معنای پاک کردن ؛غسل دادن ؛اب کشیدن میباشد[3] ودرمنبع دیگرپاکیزه ساختن با اب می باشد [4]وپول نیز وسیله دادوستد است [5]زر و سیم یا فلز دیگرمسکوک رائج .

پولشویی به صورت مرکب درفرهنگ لغت ها یافت نمی گردد که به همین دلیل ما در این تحقیق به تجزیه ان پرداخته­وتعاریف لغوی این دوکلمه شستن وپول راازفرهنگ لغت­های مختلف استخراج نموده­ایم .

[1] – Dirty Money

2- فریده تذهیبی اصفهانی، شستشوی پول در روسیه، نامه اتاق بازرگانی، شماره 4و 5،  ص 30

 

 

1- علی اکبر دهخدا، لغت نامه، جلد چهارم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، بهار 1373

2-محمد معین،لغت نامه،انتشارات سرایش،چاپ اول،1389

3-همان

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات وفرضیه های پژوهش

1.قوانین ومقررات پولشویی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق بین الملل در مراحل ابتدایی واولیه آن قرار دارد.

  1. نهادهای مالی-بانکی اقدامات نظارتی موثری در جهت تقویت فرایند مبارزه با پولشویی دارند

اهداف تحقیق

1.بررسی تعاریف در مورد پولشویی وبیان روشهای ارتکاب جرم می باشد .

2.شناسایی­ قوانین پولشویی­را درسطح بین­الملل وایران بوده وتبیین ضرورت مبارزه باپولشویی می­باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل