دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حق مؤلف و سابقه‌ي تاريخ آن در آمريکا و کانادا

١- آمريکا

انديشمندان و متفکران امريکايي بر اين عقيده‌اند که اگر افراد مبتکر و خلاق براي خلق آثار فکري و هنري خود، مورد تشويق و حمايت لازم واقع شوند، خلاقيت صاحبان فکر و انديشه رشد کافي پيدا مي‌کند و همه‌ي افراد بهره‌مند خواهند شد.

اين طرز تفکر در طرح قانون اساسي اين کشور مورد توجه قرار گرفت و در اصل نخست پخش هشتم قانون اساسي  اين کشور مورد توجه قرار گرفت و در اصل نخست بخش هشتم قانون اساسي سال 1787 ميلادي در زمينه‌ي حق مالکيت معنوي و کپي رايت چنين مقرر گرديد : «کنگره با تضمين امنيت کوتاه مدت نوشته‌هاي مؤلفان، قدرت ترويج و توسعه علوم هنر هاي مفيد را خواهد داشت.»

در بند 8 بخش هشتم اصل نخست قانون اساسي جديد آمريکا نيز يکي از اختيارات کنگره را تشويق پيشرفت علم و هنر هاي سودمند از راه حفظ حق انحصاري براي تأليفات و اختراعات نويسندگان و مخترعان در مدت زمان محدود و معين،[1] نام برده است که نشان دهنده‌ي اهميت حق مالکيت فکري و معنوي در ايالات متحده امريکا است. در ايالات متحده امريکا با هدف توسعه و پيشرفت علوم و افزايش آگاهي‌هاي علمي و رشد آثار هنري، از مؤلفان و هنرمندان حمايت مي‌شود. به تعبيري ديگر، به منظور رسيدن انسان به کمال مطلوب علمي و هنري، امتياز انحصاري محدودي در قانون کپي رايت، براي پديدآورندگان آثار فکري و هنري پيش بيني شده است تا مؤلفان و هنرمندان در خلق آثار جديد تشويق شوند.

اولين قانون کپي رايت ايلات متحده امريکا در سال 1790 يعني سه سال بعد از تصويب قانون اساسي، به تصويب رسيد و به موجب اين قانون، فقط از آثار مؤلفان امريکايي، حمايت مي‌شد و از آثار نويسندگان انگليسي، حمايت به عمل نمي‌آمد. به همين دليل تجديد چاپ کتب و آثار نويسنده‌هاي غير امريکايي، بدون اخذ مجوز و بدون پرداخت وجهي، در قرن نوزدهم رواج يافت و به شهروندان امريکايي اين امکان را مي‌داد تا با نازل‌ترين قيمت و کم‌ترين هزينه، از اطلاعات موجود در کتب و آثار چاپ شده مربوط به نويسندگان خارجي بهره بگيرند.

هدف دولت امريکا از وضع مقررات مذکور اين بود که با فراهم آوردن امکان انتشار آثار منتشر شده در انگلستان براي شهروندان خود، بدون آنکه به صاحبان آثار يا صاحبان امتياز حق تکثير کتب، وجهي پرداخت شود، موجبات تقويت صنايع چاپ و موجبات انتشارات داخلي را فراهم سازد ولي اين سياست، مانع از انتشار آثار نويسندگان داخلي آمريکايي گرديد؛ زيرا ناشران داخلي ، به جاي مراجعه به نويسندگان امريکايي و پرداخت حق تأليف، کتب نويسندگان معروف اروپايي را بدون پرداخت وجهي از بابت حق مؤلف، چاپ و منتشر مي‌کردند و سود فراواني عايد آنها مي‌گرديد که اين سياست لطمه‌ي فرهنگي شديدي به ايالات متحده‌ي آمريکا وارد مي‌کرد.

[1] Al. Sec 8, [8]: To promote the progress of science and useful Arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writing and diseaveries.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:

١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟

٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟

اهداف تحقيق:

بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.