Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش رازداری بانکی در تحقق بزه  پولشویی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم  : تاريخچه پولشويي

جرم پولشويي  يكي از مظاهر و آثار پيشرفت هاي اقتصادي در جهان امروز است بنابراين پديده اي نوين مي باشد و اكثر قوانيني كه در حقوق داخلي كشورها به تصويب رسيده و مقرراتي كه در صحنه جهاني مقرر گرديده است مربوط به دوران اخير مي باشد. جرم پولشويي به عنوان مصداقي از جرايم سازمان يافته محسوب مي شود و دانشمندان معتقدند همانگونه كه جنگ سرد، مشكل قرن بيستم بود، جرايم سازمان يافته نيز مشكل قرن بيست و يكم مي باشد. اصطلاح «پولشويي»[1] ابتدا در دهه هفتاد در ايالات متحده آمريكا مطرح شد زيرا تجار و فروشندگان مواد مخدر وقتي مواد را به معتادان مي فروختند، پول هاي آنان را كه بوي بدي  مي داد  مي گرفتند، در حالي كه آغشته به آلودگی هايي بود كه نزد معتادان وجود داشت. بنابراين فروشندگان ترجيح مي دادند اين پول ها را قبل از آنكه به حساب بانكي خود واريز كنند با مواد شيميايي يا بخار شستشو دهند تا بو و كثيفي پول ها از بين برود پس عنوان «پولشويي» رواج پيدا كرد. همچنين هنگام تفتيش منازل و اماكني كه مواد نامشروع در آنجا نگهداري مي شد، اقدام به شستشوي خانه مي كردند تا آنجا را از مواد آلوده و كثيف پاك كنند و اين اصطلاح رايج شد. يك نظر ديگر در مورد رواج اين اصطلاح، آن است كه «در دهه های 20 و 30 در ایالات متحده آمریکا و به ویژه ایالت شیکاگو اشخاصی همچون آل کاپن، می یرلنسکی و لوسیانو برای فرار از مالیات و همچنین عواید ناشی از قاچاق، دست به خرید تجارت خانه و انجام معاملات مشروع زدند که عمدتاً سازمان یافته بود یکی از اقدامات آن ها خرید خشکشویی ها و تحصیل منافع از طریق آن ها بود و به همین دلیل یکی از ریشه های پولشویی و علت انتخاب این واژه، از دهه های بیست و سی قرن بیستم در آمریکا به شست و شوی خانه هایی که مافیا آن ها را از پول نامشروع حاصل از قمار، قاچاق، فحشا و نظایر آن ها خریداری کرده و پول کثیف را به داخل آن ها تزریق         می نمودند، اطلاق می شد.»[2]وقتي گفته مي شود جرم پولشويي به عنوان يك جرم سازمان يافته، جرم جديدي مي باشد معنايش آن نيست كه تطهير درآمدهاي نامشروع سابقه اي طولاني ندارد بلكه در جرايم عليه اموال مانند سرقت، مخفي كردن اموال مسروقه يا معامله آن ها از گذشته هاي دور مورد جرم انگاري قرار گرفته است هر چند در حقوق جزا، اين عقيده نيز وجود دارد كه تصرف در اموال ناشي از سرقت يا جرايم ديگر كه از سوي سارق صورت مي گيرد، نتيجه منطقي جرم بوده و جرم مستقلي به حساب نمي آيد. «پس منظور از جديد بودن جرم پولشويي، قرار دادن آن در دسته جرايم سازمان يافته و استفاده از روشهاي جديد مي باشد كه توجه جامعه جهاني و قوانين داخلي را متوجه  خود ساخته است.»[3]

[1]–  Money laundering

[2] – نعیمی،حامد،توکل مقدم، احمد، «مطالعه تطبیقی اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران و کشورهای منتخب»  فصلنامه دانش ارزیابی ،پاییز1392،سال پنجم ، شماره 17، ص 138.

[3] –  زراعت، عباس ،جرایم اقتصادی ، انتشارات جنگل، 1391، نوبت اول ، صص145-146.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدفهاي تحقیق :

هدف پژوهش بررسی اصل رازداری بانکی و نقش آن در ترویج و تسهیل بزه پولشویی است و همچنین یافتن راهکارهایی مبنی بر این موضوع که چگونه می توان هم به اصل رازداری بانکی و حریم خصوصی افراد، خدشه ای وارد نساخت  و هم چگونه می توان این اصل ابزاری برای تسهیل بزه پولشویی و سوء استفاده مجرمین نباشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

میهمان