دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ضمان يك نفر به نفع چند نفر

ممكن است چند نفر از يك نفر طلب داشته باشند مانند ورثه ميت كه بستانكار از يك نفر بوده است، در اين مورد ثالثي باورثه، طرف عقد ضمان مي شود. در اينجا دو حالت دارد:

اول : در عقد ضمان، تصريح به تضامن بين بستانكاران ( مضمون لهم) نشود. به هر حال چه در حالت نقل ذمه و چه در حالت ضم ذمه بين بستانكاران حالت تضامن وجود ندارد. هر مقدار از طلب را هر يك از مضمون لهم كه وصول كنند مشاع است و به همه بستانكاران تعلق دارد.

دوم – در عقد ضمان، تصريح به وجود حالت تضامن بين مضمون لهم شود. در اين صورت هر يك از مضمون لهم حق وصول تمام طلب را دارد و پرداخت دين به يك نفر از مضمون لهم موجب برائت ذمه ضامن مي شود.[1]

پ -ضمان دو ضامن از يكديگر

در قلمرو ضمان تضامني، هرگاه دو نفر، ضامن دين يك نفر نزد بستانكارانش بشوند و هر يك از دو ضامن، ضامن يكديگر نسبت به تعهد حاصل از عقد ضمان اول شوند ،اين ضمان صحيح است ودر نتيجه هر ضامني، دو مضمون عنه خواهد داشت: يكي مديون اصلي و ديگري ضامن از مديون اصلي. بنابراين اگر يكي از دو ضامن، مقداري از طلب بستانكار را بدهد، چون آن را از جانب هر دو مضمون عنه خود، پرداخته است، حق دارد به موجب ماده 709 ق.م نصف آنرا از يكي از دو مضمون عنه خود و نصف ديگر را از مضمون عنه ديگر مطالبه كند.[2]

 

مبحث دوم : مسئوليت تضامني درغصب

                 از جمله مهمترین مباحثی که در قانون ایران به بحث مسئولیت تضامنی پرداخته است واز آن به عنوان محل سنتی مسئولیت تضامنی یاد شده است،مبحث غصب است.قانونگذار قانون مدنی ایران در مواد 316و317خود،به مسئولیت تضامنی در غصب پرداخته است ودر این مواد خطاب قانونگذار بر این است، هر کسی دست نامشروع بر مال دیگری دارد ضامن رد عین ومنافع وبدل آنهاست. بدین ترتیب اشتراک در موقعیت باعث می شودتاهمه غاصبان در برابر مالک ضامن تمام خسارت قرارگیرند و او بتواند یک حق را از چند نفر مطالبه کند،وضعیتی که به مسئولیت تضامنی غاصبان تعبیر می شود در این مبحث به مفهوم غصب ومبنای تضامن در غصب وهمچنین مسئولیت ایادی متعاقبه در غصب پرداخته خواهد شد.  

[1] – جعفري لنگرودي، منبع پيشين، ص 256

[2] -همان ،ص 262

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

هدف از ارائه اين تحقيق، پرداختن به مسئوليت تضامني و بررسي آثار آن و موارد كاربرد آن مي باشد و با جمع آوري مطالب، متوجه مي شويم كه در حقوق مدني ايران مسئوليت تضامني يك نوع مسئوليت خلاف اصل و احتياج به صراحت در عقد و قانون داشته و بيشتر در حقوق تجارت و جهت حمايت هر چه بيشتر از متعهد له و طلب او مي باشد ليكن در حقوق مدني نيز براي حمايت از طلبكار مي توان قائل بر مسئوليت تضامني شد.

سؤالات اصلي تحقيق:

1- قاعدة كلي مسئوليت در حقوق تجارت چيست؟

2- آيا در حقوق مدني ايران مي توان مسئوليت تضامني را به عنوان يك قاعده پذيرفت؟

3- آياظهرنويس مي تواند مسئوليت تضامني خود را در مقابل دارنده يا دارندگان جديد با قيد عبارت( بدون تضمين) محدود كند؟

4- در شركتهاي تضامني هرگاه بر اثر انتقال سهم الشركه يكي از شركاء، شخص ديگر وارد شركت شود مسئوليت او چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران  با فرمت ورد