دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

واقع‌گرايي در روابط كار، دگرگوني‌هاي كنوني و چاره‌جويي

روابط كار، همان گونه كه اشاره گرديد از دو بعد اجتماعي و اقتصادي قابل بررسي است. مدت زماني طولاني بعد اجتماعي كار به طور خاص مورد توجه بود. در سطح جهاني نيز سازمان‌هاي بين‌المللي بر ارزش كار انسان تأكيد ورزيدند. سازمان بين‌المللي كار در پايان جنگ جهاني اول به وجود آمد از همان آغاز در اساس‌نامه خود مجموعه‌اي از حقوق بنيادين را براي كارگران بر شمرد فرد مناسب و عادلانه، ساعات كار محدود، آزادي سنديكايي، … در اعلاميه‌اي هم كه در سال 1994 تصويب گرديد و سپس ضميمه اساس‌نامه شد بر اصول مترقي‌تري تأكيد شد از جمله آن كه، كار انسان را نبايد كالا شمرد نه از لحاظ قانوني و نه در عمل و اينكه هر انساني صرف‌نظر از نژاد، جنس، عقيده و … بايد بتواند با حفظ كرامت انساني به شكوفايي مادي و معنوي دست يابد. سازمان ملل متحد نيز چه در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر در سال 1948 و چه در ميثاق حقوق مدني و سياسي يا ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي در سال 1966 و چه در معاهده‌هاي متعدد ديگر در زمينه حقوق پناهندگان، حقوق كودك لغو و منع هر نوع تبعيض عليه زنان به مسائل كار و كارگري بعد حقوق بشري داد. كرامت انساني و نيز ارزش والاي كار او به مثابه جلوه‌اي از وجود هر فرد، به صورت شفاف اعلام شد.
در سايه‌ي اين امور و با توجه به توان بالاي سازمان‌هاي كارگري، حقوق كار توانست در دوره‌اي طولاني وضع كارگران را به صورت قابل ملاحظه‌اي بهبود بخشد و خود نيز عاملي براي تنظيم و تعديل رقابت بنگاه‌هاي اقتصادي و كارگاه‌ها شود. با آنكه حمايت‌هاي مورد نظر حقوق كار در همه جا به صورت كامل و مطلوب اجرا نمي‌شد و تحقق نمي‌يافت، نمي‌توان نقش مهم اين رشته از حقوق را در بهبود وضع جامعه انكار كرد.
در دو دهه‌ي اخير، دگرگوني‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي سبب شده است، كه دستاوردهاي حقوق كار با چالش جدي مواجه شود. دفتر بين‌المللي كار در گزارش سال 2003 خود به كنفرانس بين‌المللي كار از پديده‌اي سخن به ميان مي‌آورد كه بسيار نگران كننده است: پديده افزايش نبود حمايت از كارگران كه به صورت‌هاي گوناگون در كشورهاي مختلف ظاهر مي‌شود.
براي نمونه در كشوري مانند فرانسه كه حقوق كار پايگاهي استوار و جايگاهي بلند دارد و در حالي كه ديوان عالي اين كشور در همين سال‌هاي اخير بر اجراي ضوابط مساعدتر نسبت به كارگر، در فرض تعارض ضوابط، به عنوان يك اصل بنيادين حقوق كار، پاي مي‌فشارد، حقوقدانان برجسته اين كشور از بدتر شدن شرايط كار و خشونت معنوي عليه كارگران و آزار و اذيت آنان نگران هستند.[1]
بنابه گزارش دفتر بين‌المللي كار[2] كاهش حمايت‌هاي حقوق كار يا گسترش پديده عدم حمايت، به عوامل مختلفي بستگي دارد كه از آن جمله است پديده جهاني شدن يا جهاني‌سازي.
پس از فروپاشي نظام‌هاي به اصطلاح سوسياليستي، نظام سرمايه‌داري و شبكه‌هاي مالي، اطلاعاتي و صنعتي آن قدرت فراواني يافتند. با گسترش بازرگاني بين‌المللي و تأسيس سازمان تجارت جهاني، چرخش آزاد سرمايه در سطح جهاني تا اندازه‌ي زيادي تسهيل شد. سرمايه‌ها به سوي كشورهايي سرازير شدند كه از لحاظ قوانين مالياتي و گمركي و كار و … به آنها امتيازات بيشتري مي‌دادند. ايجاد مناطق آزاد در بسياري ا كشورهاي آسيايي و آمريكاي لاتين به منظور معافيت از قوانين كار و مالياتي و دعوت از سرمايه‌گذاران خارجي خود نشان از توجه بيشتر به توليد ارزان‌تر و بي‌توجهي به نيروي كار دارد.
[1]. پليسيه و همكارانش، حقوق كار، ش 44، ص64.
[2]. Le chomp de la relation de travail pp. 11-17.