دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول: معاهدات چندجانبه[1]

همان‌طور که پيش‌تر گفته شد، در نظام حقوق بين‌الملل عرفي در مورد مسئوليت مدني بين‌المللي دولت در قبال زيان‌هاي وارده به اموال خارجيان و همچنين مسئوليت دولت در قبال سلب مالکيت از خارجيان مقرراتي وضع شده است، ولي قواعد کلي مذکور علاوه بر اختلاف‌نظرهاي عمده‌اي که در تفسير و اعمال آنها از سوي ديوان‌هاي بين‌المللي وجود دارد، نگراني‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي و دول متبوع آنها را برطرف نمي‌سازد. از اين‌رو تلاش‌هايي براي انعقاد عهدنامه‌هاي چندجانبه در ارتباط با مقررات حاکم بر سرمايه‌گذاري خارجي صورت گرفته که هيچ کدام از آنها نتيجه موفقيت‌آميزي نداشته است.[2]

معاهده چندجانبه به‌عنوان توافق الزام‌آور ميان سه طرف يا بيش‌تر در ارتباط با موضوع مشترک تعريف شده است.[3]

در تعريفي ديگر، معاهده چندجانبه عبارت از توافق ميان چند دولت به‌منظور حمايت و تضمين از سرمايه‌گذاري‌هاي شرکت‌ها در کشورهاي خارجي است.[4] با توجه به شيوع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، وجود يک چنين توافقی در دستور کار هر سازمان بين‌المللي انتظار مي‌رود.

[1] Multilateral Agreement

[2] تفرشي، پيشين، ص 18.

[3] اين تعريف از پايگاه اينترنتی فرهنگ لغت حقوق به آدرس زير استخراج شده است :

http://thelawdictionary.org/multilateral-agreement, last seen on : 2014-12-29

[4] Jiahua Che, Gerald Willmann, The Economics of a Multilateral Investment Agreement,15 may 2009, p1.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال تحقيق

سئوال پژوهش حاضر اين است که آيا شرط التزام به‌عنوان راهکار حقوقي تضمين شرط ثبات قراردادهای خصوصی در جامعه بين‌المللي براي تضمين سرمايه‌گذاري خارجي، پذيرفته شده است يا خير؟

اينکه آيا قراردادهای حاوی شروط ثبات و التزام می تواند مبنای مسئوليت بين المللی دولتها قرار گيرد؟ بعنوان سئوال فرعی مطرح است.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي