پایان نامه حقوق

بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوّم: سیر تحولات قانونگذاری در زمینه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در حقوق ایران

قانون‌گذاری در زمینه مواد مخدر را در قالب قوانین قبل و پس از انقلاب می‌توان بررسی کرد. از آنجا که بسیاری از این قوانین منسوخ است تنها از این لحاظ که سیاست کنونی ایران را در زمینه مواد مخدر آشکار ساخته و به کاستی‌ها و پی‌آمدهای هر دوره قانون‌گذاری پرداخته شود، قوانین قبل از انقلاب را به اجمال بررسی کرده و عمده مباحث را بر قانون فعلی و بیان کاستی‌ها و احیاناً امتیازات آن متمرکز می‌کنیم.

 

گفتار اوّل: دوران قبل از انقلاب جمهوری اسلامی ایران

بند اوّل- از ابتدا تا سال 1334 (سیاست کنترل)

نخستین قانون مصوب در زمینه مواد مخدر «قانون تحدید تریاک» مصوب 23/12/1289 است که نکات عمده در این قانون 6 ماده‌ای به شرح ذیل است:

1- وضع مالیات بر تریاک (مادة 1)

2- پیش‌بینی مدّت هفت سال برای از بین بردن زمینه مصرف تریاک (مادة 4)

3- درنظر گرفتن تحصیلات معافیت از مالیات برای تریاکی که از کشور خارج می‌شود (مادة 5)

4- در این قانون سه نقص عمده وجود داشت که با هدف تحدید تریاک در تضاد بود:

الف) خرید سوخته تریاک خود نوعی تشویق برای مصرف آن بود.

ب) معافیت از مالیات هم صادرات آن را تشویق می‌کرد که لازمه آن تولید یا وارد ساختن مواد مخدر و در نتیجه رواج مواد مخدر در کشور بود.

ج) با پیش‌بینی مدّت هفت سال، عملاً در این مدّت رواج مواد مخدر به رعیت شناخته شد.

این وضعیت یعنی رسمیت دادن به ترویج مواد مخدر ادامه داشت تا اینکه برای اولین‌بار مادة 275 قانون مجازات عمومی در سال 1304، استعمال علنی تریاک و الکل و سایر مواد مخدر را جرم دانست پس از آن قانون «انحصار دولتی تریاک» در 26 تیر 1307 به تصویب شورای ملی رسید این قانون نیز با آن که درصدد بود تولید و توزیع تریاک را زیر نظارت و در انحصار دولت قرار داده و در مدّت ده سال با کم کردن یک دهم از مصرف داخلی در هر سال، استعمال تریاک در موارد غیرطبّی در کشور ممنوع گردید، به دلایل زیر در برآورده ساختن اهداف خود ناکام ماند:

1- تحویل سوخته تریاک به دولت (مادة 10) خود نوعی تشویق به http://lawfile.ir/بود.

2- طبق ماده 12 این قانون مسافران حامل تریاک که به سرحدات وارد می‌شدند اگر بیش از یک مثقال را گزارش نمی‌دادند، حکم قاچاق به آن تعلق می‌گرفت و به نظر می‌رسد هدف از این مقرره چیزی جز دریافت حق گمرک نبوده است.

3- طبق ماده 15 دولت مکلف شد با کسر یک دهم از مصرف داخلی در هر سال، در مدت 10 سال استعمال تریاک را در تمام مملکت متروک کند ولی همین تجویز استعمال 10 ساله خود حرکتی بود به سوی مسأله اعتیاد.

4- تبصره ماده 15 مقرر می‌کرد «مؤسسه انحصار برای ورود تریاک از خارجه هیچ اجازه نخواهد داد مگر آنکه اطمینان حاصل نماید که به مصرف داخلی نخواهد رسید» و این نوعی تشویق به ترانزیت مواد مخدر بود.

می‌توان گفت در این دوران چون تریاک یک منبع درآمد ملی محسوب می‌شد و صادرات قانونی و غیرقانونی آن سهیم در تأمین ارز خارجی برای کشور بوده هیچ‌یک از قوانین مصوب کوچک‌ترین اثر در اجرای هدف ننمود و دولت وظیفه‌ای در درمان معتادان به عهده نگرفت. [1]

[1] – ر.ک: ساکی، محمّدرضا، پیشین، ص 100-99، با تلخیص.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

سئوالات اصلی و اساسی که پیرامون موضوع رساله به ذهن متبادر می‌شود عبارتند از:

1- مواد مخدر و روانگردان چه نوع موادی هستند و چه آثاری بر جسم و روان انسان‌ها دارند؟

2- چه اسناد و مصوباتی در خصوص مواد روانگردان و مواد مخدر در عرصة داخلی و بین‌المللی وجود دارد؟

3- آیا اسناد داخلی و بین‌المللی برای پیشگیری و کنترل مواد روانگردان و مخدر هماهنگ بوده است؟

4- چرا در سطح جهانی جامعة ملل و نهادهای تخصصی وابسته به آن نتوانستند مواد مخدر غیرقانونی و http://lawfile.ir/به آن را به طور کامل ریشه‌کن کنند؟

5- اسناد بین‌المللی و کنوانسیون‌های مواد مخدر و رونگردان چه تأثیری بر روی قوانین داخلی ایران داشته‌اند؟