دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بیان مسأله

جهاني شدن باعث افزايش شمار پيوندها و ارتباطات متقابلي كه فراتر از دولت‌هاست مي‌شود و نظام جديد جهاني را به عنوان يك واحد عظيم و قدرتمند متشكل از ثروت، قدرت و دانايي خلق مي‌كند. دهكده جهاني، بهتر از هر اصطلاح ديگري مبين اين مفهوم است، دهكده‌اي كه هم عنصر كوچك شدن جهان اقتصاد و فرهنگ را به لحاظ سهولت و سرعت ارتباطات نشان مي‌دهد و هم عنصر آگاهي و اطلاعات را به لحاظ نزديكي و عدم بعد زمان و مكان به نمايش مي‌گذارد. جهاني شدن تمام مرزها را درمي‌نوردد و ما را وادار به تغيير يا تعديل رويه‌هاي سياسي مي‌كند. به همين دليل امروزه بيش از هر زماني سخن از مرگ دولت‌ها به ميان مي‌آيد و قدرت تصميم‌گيري را فراتر از مرزهاي ملي قرار مي‌دهد.

در زندگي بين‌المللي كنوني، بسياري از مسائل جهاني شده و موضوعات زيادي با خروج از شمول مسائل داخلي، جزء مسائل بين‌المللي يا از جمله مسائل مورد علاقه جهاني گرديده‌اند. از جمله اين مسائل جهاني شده، موضوع حقوق بشر است.

بعد از جنگ جهانی دوم، منشور ملل متحد با پیوند دادن صلح و امنیت بین‌المللی با رعایت حقوق بشر، در موارد مختلف از کشورها خواست که برای پیشبرد حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همکاری نمایند. به طور کلی سازمان ملل متحد با طرح و تصویب قطعنامه‌ها و به خصوص کنوانسیون‌ها و ترغیب دولت‌ها به امضا و تصویب آن‌ها و بالتبع از طریق الزام قراردادی، کشورهارا متعهد به اجرای موازین حقوق بشر می‌نماید تا در مراجع بین‌المللی پاسخگوی میزان عمل به این تعهد قراردادی باشند.

بي‌ترديد، سازمان ملل تلاش‌هاي فراواني در زمينه توجه به مسائل حقوق بشر، حفظ و ارتقاي حقوق و آزادي‌هاي اساسي افراد انساني و در نهايت جهاني شدن حقوق بشر به عمل آورده است.

در اين راستا، قريب به يكصد سند، اعلاميه، كنوانسيون و ميثاق در زمينه ابعاد مختلف حقوق انساني از سوي ملل مختلف تصويب شده است. هر سال، در مباحث عمومي و سالانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك و كميسيون حقوق بشر در ژنو، بحث حقوق بشر يكي از مباحث عمده بين‌المللي را تشكيل مي‌دهد. نمايندگان و گزارشگران ويژه، گزارش‌هاي خود را از وضعيت حقوق بشر در كشورها و در زمينه‌هاي مختلف به اركان مزبور ارائه مي‌دهند.

كوشش‌هاي ديگري نيز از سوي مجمع عمومي و ارگان‌هاي مختلف سازمان ملل به عمل مي‌آيد كه معيارهاي بين‌المللي حقوق بشر به مرحله اجرا و عمل درآيد. نمايندگان ويژه، گزارشگران ويژه، گروه‌هاي كاري و ارگان‌هاي ناشي از معاهدات حقوق بشري، امروزه اهميت زيادي به توسعه روش‌هايي براي پيشرفت اجراي حقوق بشر مي‌دهند. آموزش حقوق بشر و ايجاد فرهنگ حقوق بشري، در بلندمدت، عنصر اساسي ارتقاء، احترام و رعايت حقوق بشر محسوب مي‌شود. همه افراد و گروه‌ها و مردم بايد از حقوقي كه مي‌توانند داشته باشند و مكانيزمي كه براي حفظ و حمايت از آن وجود دارد مطلع باشند. تشويق براي تشكيل نهادهاي ملي و منطقه‌اي حقوق بشری كه در كنفرانس جهاني حقوق بشر وين مورد تأكيد قرار گرفته و تشكيل اين‌گونه مؤسسات در برخي مناطق و كشورها، از جمله گام‌هاي مثبتي است كه در جهت رعايت حقوق بشر از سوي سازمان ملل برداشته شده است.

نظام بین‌الملل حقوق بشر، از لحاظ سیاسی و حقوقی، حاکمیت دولت‌ها را محدود کرده و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها را تعدیل نموده و کشورها تحت تأثیر و نفوذ شرایط بین‌المللی، قواعد آمره حقوق بشر بین‌المللی و تعهدات در مقابل جامعه بین‌المللی به حقوق اساسی بشر و نقش سازمان ملل متحد در جهت حمایت از حقوق بشر قرار دارند.

سازمان ملل متحد با عبور از پنج مرحله استقرار، پیشرفت، اجرا، گسترش و ضمانت اجرایی حقوق بشر، نظام بین‌المللی حقوق بشر را تحکیم بخشید.

حقوق وقتی کارایی دارد که به اجرا گذاشته شود، بدون شک حقوق بین‌الملل از این اصل مستثنی نیست. برای اجرای مضامین موجود در منشور در مورد حقوق بشر، جامعه جهانی به همکاری و صمیمیتی متقابل نیاز دارد. این در حالی است که در بسیاری از موارد دولت‌ها مدعی داشتن صلاحیت کامل بر اتباع خود هستند و معتقدند خود می‌توانند حقوق بین‌الملل را اجرا کنند.

متأسفانه حقوق بشر به رغم حقوق بشر به رغم بيش از نيم قرن تلاش بين‌المللي در زمينه وضع قواعد و هنجارها و تأسيس نهادها و سازوكارهاي اجرايي همچنان با چالش‌هاي بزرگي رو به رو است و با توجه به اهميت فوق‌العاده موضوع حقوق بشر از ديدگاه جوامع بين‌المللي و سوق يافتن حقوق بشر به سوي جهاني شدن، بررسي موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر و تحقيق پيرامون چگونگي رفع آن موانع از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف اين تحقيق عبارت است از:

ـ تضمین و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر برای اجرای بهتر آن در قلمرو جهانی.

ـ فهم نظام بین‌المللی حقوق بشر مبتنی بر معاهدات، اسناد و نهادهای بین‌المللی.

ـ نمايان ساختن موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر و ارائه طريق به منظور رفع موانع جهت

يكپارچگي و جامعيت حقوق بشر.

ـ علاقه‌مندی به تحقیق در موضوعات حقوق بین‌الملل و خصوصاً مباحث حقوق بشری.