دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل سوم

مبانی حقوقی حاکم برتنگه های بین المللی

گفتاراول

نظامهای عام عبور

عبور براساس کنوانسیون ۱۹۵۸ عبارت است از عمل دریا نوردی در دریای سرزمینی بدون ورود به آبهای داخلی یا به قصد ورود به آبهای داخلی یا خروج از آنها به قصد رفتن به سوی دریای آزاد.

طبق این کنوانسیون توقف ولنگر انداختن هنگام عبور از دریای سرزمینی اگر لازمه امر دریا نوردی باشد جزء عبور محسوب می شود. در کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز آمده است (مانند نقص فنی کشتی، مشکل سوخت، گرفتار شدن در این حالت لطمه ای به عبور وارد نمی شود) با این تفاوت که کنوانسیون ۱۹۸۲ یک نوآوری دیگری دارد:  عبور از دریای سرزمینی باید مستمر و سریع باشد مستمر یعنی اینکه پیوند داشته باشد و انقطاع ایجاد نشود. اما انقطاع خارج از اراده کشتی به عبور لطمه نمی زند برای اینکه کشتی ها بتوانند از حق عرفی عبور استفاده کنند

و از دریای سرزمینی عبور نمایند، باید ویژگیهایی داشته باشند که بدون آنها عبور امکان پذیر نمی باشد (ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۵۸و ۱۹ کنوانسیون ۱۹۸۲)

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث اول

رژیم عبور بی ضرر در تنگه ها

عبور بی ضرر از تنگه ها

در سه دسته از تنگه ها عبور بی ضرر اعمال می شود.

۱- مستثنائات عبور ترانزیت

۲- تنگه هایی که دریای سرزمینی را به دریای آزاد متصل می کنند.

۳- تنگه هایی که با ترسیم خطوط مبداء مستقیم وارد آبهای داخلی دولت ساحلی شده اند، اما قبلاً جزء آبهای داخلی نبوده اند.

مطلب مشابه :  بررسی ماهیت ضمان عهده-دانلود پايان نامه

تفاوت هم بین عبور بی ضرر در دریای سرزمینی و عبور بی ضرر در تنگه عبور بی ضرر در دریای سرزمینی را می توان با اعلام قبلی تعلیق کرد. اما به هیچ عنوان نمی توان عبور بی ضرر را در تنگه معلق کرد.

آبهای واقع بین خط مبداء دریای سرزمینی و قلمرو خشکی وهمچنین آبهای واقع بین جزایر متعلق به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکند جزء آبهای داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می باشد.[۱]

[۱]. موسی زاده، ۱۳۸۹ : ۳۲۷

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از انجام تحقیق:

  • بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال ۱۹۵۸ و۱۹۸۲ درزمینه آبراههای بین المللی.
  • بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
  • بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.

پرسش های تحقیق:

اصلی

  • آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟

فرعی

  • موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون ۱۹۸۲ چیست؟
  • رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی