پایان نامه حقوق

بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال 1958 و1982 درزمینه آبراههای بین المللی-پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

کشتی های جنگی

این کشتی ها نیز دارای حق عبور ترانزیتی از داخل تنگه های بین المللی و آبهای سرزمینی کشورهای مجاور آن هستند و ملزم به رعایت قوانین و مقررات وضع شده از سوی دولتهای ساحلی در زمینه مختلف پیشگیری از آلودگی و ایمنی دریایی و غیره هستند ولی مجاز به انجام اقداماتی که امنیت و صلح و آرامش کشورهای ساحلی را برهم بزنند نیستند، و کشور ساحلی نیز نمی تواند مانع از عبور آنها شود مگر در شرایطی که تنگه در آبهای واقع شده در محدوده بین جزیره متعلق به کشور با بدنه اصلی آن قرار داشته باشد که در اینگونه تنگه ها حالت ترانزیتی ندارد، شامل وضعیت (بی ضرر) خواهد بود. چنانچه کشتی های جنگی که به هنگام عبور ترانزیتی از مصونیت ویژه برخوردار هسستند به دلیل رعایت نکردن مقررات کشورهای ساحلی تنگه خسارت و زیانهایی به بار بیاورند به موجب بند 5 ماده 42 کنوانسیون 1982 کشور صاحب پرچم کشتی دارای مسئولیت بین المللی است و مکلف است زیانهای وارده را جبران کند.[1]

 

ج)زیر دریاییها

یکی از عوامل اصلی موضع گیری کشورهای قدرتمند آن روز جهان، یعنی شوروی و آمریکا، در قبال قانون عبور بی ضرر از تنگه های بین المللی، همین مسئله عبور زیر دریاییها از تنگه ها بود که بنابر آن، زیر دریاییها مجبور بودند به سطح آب بیایند و پرچم خود را بر افرازند و این امر را مغایر با اهداف و علت وجودی زیر دریاییهای حامل موشکهای بالستیک می دانستند ؛ زیرا مأموریت آنها افشا می شد و مسیر آنها مشخص می گردید. قدرتهای جهانی در امر استقرار و تعقیب زیر دریاییهای حامل موشکهای اتمی استراتژیک به تنگه های بین المللی مانند دوور، جبل الطارق، هرمز، باب المندب و مالاگا وابسته اند. این مشکل با پادرمیانی انگلستان و طرح ایده عبور ترانزیت برای آنها حل شد و مطابق کنوانسیون 1982 زیر دریاییها می توانند از اعماق تنگه های بین المللی عبور کنند و کشورهای ساحلی حق ممانعت از تردد ترانزیتی آنها را ندارند.[2]

[1]. کاظمی،سیاست خارجی:  176

[2]. حقوق بین الملل دریاها، 1387: 126

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از انجام تحقیق:

  • بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال 1958 و1982 درزمینه آبراههای بین المللی.
  • بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
  • بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.

پرسش های تحقیق:

اصلی

  • آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟

فرعی

  • موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون 1982 چیست؟
  • رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی