Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اول :واژه شناسی

رویان : واژه ای است که برای توصیف مراحل اولیه رشد جنین به کار می رود و از مرحله شروع تقسیم سلولی تا هفته ششم حاملگی ؛ جنین را شامل می شود .

انتقال جنین : انتقال و جای دادن جنین در مرحله 8 سلولی یا پیشرفته تر است که از لقاح در محیط آزمایشگاه به داخل رحم مادر حاصل می شود .

اهداء تخمک : تحریک تخمک گذاری و برداشت تخمک از یک فرد ، برای باروری و انتقال به داخل رحم فرد دیگری است .

تخمدان : غده جنسی در زنان است که دارای دو عملکرد تولید مثلی  شامل آزاد سازی تخمک به طور ماهانه و تولید هورمونهای جنسی زنانه می شود .

اووم : تخمک بالغ

تخمک یا اوسیت : سلول جنسی ماده است که در حالت بالغ تخم نامیده می شود .

حاملگی اکتوپیک  خارج رحمی : جایگزینی جنین در مکان خارج از رحم ، شامل لوله های رحمی یا داخل حفره شکمی است که با خطر زیادی برای مادر همراه است .

زیگوت : سلول حاصل از لقاح تخمک و اسپرم قبل از شروع تقسیمات است .

جنین : واژه ای است که برای توصیف جنین در حال رشد در داخل رحم از هفته نهم تا پایان حاملگی به کار می رود .

گامت : سلول جنسی نر (اسپرم) یا سلول جنسی ماده (تخمک) است .

لقاح : عبارت است از نفوذ یک اسپرم به داخل تخمک بالغ و ادغام مواد ژنتیکی این دو سلول جنسی برای تشکیل زیگوت .

لقاح خارج از رحم : یکی از روشهای ناباروری است که در آن تخمک بالغ به طریقه جراحی از تخمدان برداشته می شود و در محیط آزمایشگاه در مجاورت اسپرم لقاح می یابد . جنین حاصل در مرحله 8 سلولی یا پیشرفته تر ، مجددا به رحم مادر منتقل می گردد .

تلقیح در لغت به معنی باردار کردن و لقاح به معنای باردار شدن است[1]. مفهوم اصطلاحی آن از معنای لغویش دور نگردیده؛ بدین معنا که تلقیح مصنوعی عبارت است از این که زن را با وسائل مصنوعی و بدون آن که نزدیکی صورت گیرد، باردار کنند.[2] و به طور کلی بر دو نوع است: تلقیح مصنوعی داخلی و تلقیح مصنوعی خارجی.

تلقیح مصنوعی داخلی عبارت است از روشی که عمل تلقیح بین اسپرم مرد و تخمک زن در داخل رحم صورت می گیرد؛ و بر حسب این که بین صاحبان نفطه رابطة زوجیت بوده و یا چنین ارتباطی وجود نداشته است به صور مختلف تقسیم می گردد که در ادامه، بررسی خواهند شد . در تلقیح مصنوعی خارجی نیز عمل تلقیح بین اسپرم و تخمک در خارج از رحم صورت می گیرد و دارای اقسامی است که خواهد آمد. [3]

ناباروری: عدم توانایی برای بچه دار شدن در طول یکسال اولیه زندگی مشترک در صورتی است که بدون استفاده از روشهای جلوگیری برای حاملگی و بچه دار شدن تلاش کنند .

ناباروری ایدوپاتیک یا ناشناخته : ناباروری در افرادی است که هر زوج با روشهای تشخیصی موجود، سالم شناخته می شوند ولی قادر به باروری و داشتن فرزند نمی شوند .

هورمون : ترکیبی است از غدد درون ریز بدن آزاد شده و به وسیله سیستم گردش خون ، به اندامها یا بافتهای هدف می رسد و با اثر بر روی این اندامها و بافتها ، فعالیت آنها را تنظیم می کند .[4]

[1] – محمد بن منظور الإفریقی المصری، لسان العرب (ج5)، (بیروت: دار صادر، 1997 م)، ص 512، ماده لقح.

[2] – نایب زاده ،عباس ، بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی، (تهران: مجد، 1380 ش)، ص 9.

[3] – عمر بن محمد بن ابراهیم غانم، احکام الجنین فی الفقه الاسلامی، (بیروت: دار ابن حزم، 1421 ق)، صص 229 ـ 234.

[4]– روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق ( مجموعه مقالات) تهران 1382 تهیه و تنظیم : پژوهشکده ابن سینا (جهاد دانشگاهی ) ص 37 ، 38و 39

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1 – آیا وارد کردن نطفه مرد و پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟

2- نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي به چه كسي مي رسد ؟

3- آيا طفل ناشي از تلقيح مصنوعي در انواع گوناگون آن ارث مي برد يا خير؟

اهداف تحقيق (ضرورت انجام تحقیق)

1- تبيين و روشن ساختن نسب و ارثِ طفلِ ناشي از تلقيح مصنوعي.

2- بررسي موانع و مشكلات تلقيح مصنوعي از جمله در مورد نسب وارث كودك ناشي از آن.

3- بررسي وضعيت طفل در شرع و قانون.

با توجه به اینکه قانون نحوه ی اهدای جنین جدید التصویب می باشد و موارد مسکوت و ابهامات زیادی را به همراه خود به ارمغان آورده است لذا انجام تحقیق فقهی و حقوقی پیرامون مساله نسب و ارث در این راستا ضروری می باشد .

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق