دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: موجبات قصاص از منظر فقها

در بیان موجبات قصاص به تبعیت از فقها ابتدا تعریف مختصری از آن می آید وسپس شرایط تحقق آن موجبات مفصلا مورد بررسی قرار می گیرد.
حضرت امام خمینی موجبات قصاص را چنین بیان می دارد: « وآن بیرون بردن روح معصوم (محفوظ ومحترم) از بدن انسان است عمداً با شرایطی که می آید»[1]
محقق حلی اینگونه تعریف می کند: «(هو ازهاق النفس المعصومه المکافعه عمداً عدواناً) خارج کردن جان محترم وبرابر از تنی، عمداً وبه ناحق [2]»
اینک رواست که ابتدا به توضیح اصطلاحات تعریف محقق حلی از زبان شهید ثانی بپردازیم و سپس سایر شرایط مورد بررسی قرار گیرد.

  • ازهاق نفس: یعنی اخراج نفس
  • معصومه: منظور از معصومه این است که تلف کردن آن مجاز نباشد.
  • مکافعه: منظور از مکافعه مساوی بودن مقتول وقاتل در اسلام، آزادی واعتبارات دیگر است.
  • عدوان: به معنی حرام ونارواست، مواردی که جایز نباشد کشتن فرد برای هیچ کس؛ وغیر عدوان مواردی را که جایز است کشتن فرد نسبت به یک شخص نه نسبت به دیگری[3] .

 
 

گفتار سوم : شرایط احراز وتحقق قصاص از منظر فقها و حقوقدانان:

« برای اینکه قصاص به مورد اجرا گذاشته شود، باید شرایطی احراز گردد. قالب فقهای اسلامی شش شرط مساوات در آزادی، کفر ودین، فقدان رابطه پدر وفرزندی، بلوغ، عقل و عدم مهدور الدم بودن را برای احراز حکم قصاص بر شمرده اند[4] .
تحقق قتل عمد به عنوان اولین ومهمترین شرط لازمه قصاص:
[1] –  خمینی . روح الله . ترجمه تحریر الوسیله . مترجم علی اسلامی . جلد چهارم . صفحه 269
[2] – محمدی . ابوالحسن . حقوق کیفری اسلام ، صفحه 188
[3] – محمدی . ابوالحسن . حقوق کیفری اسلام ، صفحه 188.189
[4] -. شامبیانی . هوشنگ . حقوق کیفری اختصاصی . جلد اول . صفحه 231

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات :

1- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟
2- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی 622 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟
3-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟
4- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟