دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم: بیان فلسفه و مبانی نظری مسئولیت مدنی

برای این­که بدانیم قواعد مسئولیت مدنی عادلانه، اخلاقی و اقتصادی هست یا نه به فلسفه مسئولیت مدنی نیازمندیم. به کمک فلسفه­ی مسئولیت مدنی هم در مرحله ی وضع قانون و هم در مرحله تفسیر قانون   می­توانیم ملاحظات مختلف را وارد قواعد مسئولیت مدنی کنیم. مطالعه­ی مسئولیت مدنی از دیدگاه فلسفی به ما کمک می­کند تا ساختار نظریش را بهتر درک کنیم و آن را با اصول و آرمان های فردی و اجتماعی­مان سازگار نمائیم و خلاء های قانونگذاری و انحرافات و بی توجهی های رویه قضایی را تبیین و گوشزد کنیم. از سوی دیگر شناختن فلسفه مسئولیت مدنی در وضع سیستماتیک مقررات و وضع مقررات پراکنده و بی هدف و متناقض جلوگیری می کند. با مطالعه فلسفه مسئولیت مدنی می توان به اهمیت و جایگاه  جبران خسارت در مسئولیت مدنی پی برد؛ لذا در این مبحث در سه گفتار به بیان فلسفه و مبانی نظری مسئولیت مدنی می­پردازیم. در گفتار اول فلسفه و منابع مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می­گیرد و در گفتار دوم به بیان مبانی نظری مسئولیت مدنی می­دازیم و در گفتار سوم مبانی نظری جبران مسئولیت مدنی بیان می­گردد.

گفتار اول: بیان فلسفه و منابع مسئولیت مدنی

این گفتار شامل دو بند می­باشد در بند اول فلسفه مسئولیت مدنی بیان می­گردد و در بند دوم منابع مسئولیت مدنی در حقوق ایران بیان و مورد ارزیابی قرار می­گیرد.

بند اول: فلسفه مسئولیت مدنی

فلسفه­ی مسئولیت مدنی آشکار می­سازد که مسئولیت مدنی چیست و در واقع باید چگونه باشد و اهداف و اصول آن چیست و چرا؟

مطالعه  فلسفی مسئولیت مدنی، درک وفهم ما را از آن بیشتر می­کند و موجب می­گردد تا ساختار نظریش را بهتر درک کنیم و آن را با اصول و آرمان­های فردی و اجتماعیمان سازگار کنیم.

وقتی خسارتی به بار می آید که موجب گرفتاری و بدبختی فرد یا افرادی می­شود، چه کسی باید هزینه این بدبختی را که لازمه ی زندگی اجتماعی است تحمل کند: زیان دیده­، واردکننده­ی زیان، جامعه و یا کس دیگر؟ بر اساس چه اصولی باید به این سوالات پاسخ داد و برای تحقق این اصول چه نهادهایی را باید ایجاد کرد ؟

به عبارت دیگر، چرا و با چه توجیهی وارد کننده­ی زیان باید از لحاظ مدنی مسئوول شناخته شود؟ استحقاق زیان دیده برای جبران خسارت از کجا ناشی می شود؟ هدف ها و کاکردهای نظام مسئوولیت مدنی کدام است؟

در صورتی که مسئولیت مدنی در دست یابی به هدف هایش ناکام ماند تکلیف چیست؟

مسئولیت مدنی تا چه میزان با واقعیت­های اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انطباق دارد و با آن چه باید کرد؟

مسئولیت مدنی چه ارتباطی با سایر سازو کارهای جبران خسارت مانند بیمه تأمین اجتماعی دارد؟ و…

افزایش شمار و شدّت حوادث به دلیل پیشرفت صنایع و عموم و گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت موجب می­گردد تا دکترین حقوق و واضعین قانون واکنش واقع بینانه­ای از خود نشان داده و درصدد برآیند تا از طریق نظام­های تکمیلی و جایگزین، کاستی­های مسئولیت مدنی را جبران کنند. البته در مقابل ارائه چنین تفکرات و پیشنهاداتی که برای انطباق مسئولیت مدنی با عدالت اجتماعی ارائه می­گردد، طرفداران آزادی اقتصادی، وارد کردن ملاحظات اجتماعی و توزیعی را در مسئولیت مدنی تهدیدی برای آزادی کسب و کار می­داند.

هنگامی که زیانی به بار می آید، آنچه مطرح می شود بیشتر مشکل زیاندیده و وارد کننده ی زیان است و وظیفه مسئولیت مدنی این است که ضمانت اجرای حقوق و تکالیفی را که آن دو در مقابل هم دارند، فراهم کند. هر چند نباید از مسئولیت مدنی به عنوان ابرازی برای سودجویی و رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی استفاده کرد، ولی مقنن می باید قوانین و مقررات را به نحوی مقرر دارد که ضرر وارده به زیاندیده، تقریباً به طور کامل جبران شود. چرا که مسئولیت مدنی اعتبار خود را از این اهداف کسب می کند، هر چند که ممکن است هدف هایی را که از نظر اجتماعی مطلوب است، بر آورده سازد.[1]

وقتی که وارد کننده­ی زیان حقوق زیاندیده را زیر پا گذاشته یا از نظر اخلاقی قابل سرزنش باشد یا مطابق با معیار اجتماعی تقصیر رفتار نکرده باشد یا محیط خطرناکی به وجود آورده باشد یا ضرر غیر متقابلی ایجاد کرده باشد و یا عامل ورود ضرر بوده باشد، عدالت بین طرفین اقتضاء می­کند تا در مقابل زیاندیده مسئول شناخته شده و مکلف به جبران خسارات وارده به طرف مقابل باشد.

جبران خسارت، بازدارندگی (عام و خاص و به مفهوم اقتصادی و غیر اقتصادی)، درونی کردنِ هزینه­های خارجی فعالیت های زیاندیده توزیع ضرر، مجازات، تسلی خاطر زیاندیده و ایجاد صلح و امنیت در جامعه همگی جزو اهداف مسئولیت مدنی است و این ادعا که مسئولیت مدنی تنها درصدد برقراری عدالت صوری در رابطه­ی بین طرفین یا تخصیص کارای منابع و یا تحقیق عدالت توزیعی در جامعه است، یا این که شرایط تحقق مسوولیت مدنی تنها تقصیر است، و یا این که هدف مسئولیت مدنی تنها جبران خسارت یا بازدارندگی است، جزم اندیشی مطلق بوده و با واقعیات موجود سارگار نیست، هر چند که رسیدن به این اهداف بر حسب شرایط اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاسی (نسبیت زمانی و مکانی) و بر حسب نوع تقصیر، نوع فعل زیانبار و نوع خسارت (نسبیت موضوعی) و نیز برحسب وضعیت خاص زیاندیده و وارکننده زیان (نسبیت شخصی) متغیر است.[2]

[1] بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، مأخذ ذکر شده، ص 57

[2] همان منبع، ص 67-64

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1)  با تبيين و تشريح مفاهيم به کار گرفته شده از طريق تطبيق و مقايسه در حقوق ايران و ساير کشورها  مي­توان به اين نکته پي برد که قانونگذار تا چه ميزان در بحث جبران خسارت موفق بوده و نقش مقررات مسئوليت مدني در اين ميان چيست.

2) نقد و بررسي قواعد مربوط به مسئوليت مدني از بعد حمايت از خسارت ديدگان و ارايه پيشنهاداتي در مورد ارتقاء سطح قوانين به حدي که يک نگاه سيستماتيک و هدفمند براي مسئوليت مدني تبيين نمائيم.

3) بررسي جايگاه خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني در ايران و بيان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ايران و ساير کشورها.

4) فراهم نمودن امکان دستيابي براي محققان و دانشجويان به منابع خارجي موضوع تحقيق.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی