پایان نامه با موضوع تبیین رابطه بین نارسایی هیجانی با شادکامی

0 Comments

اهمیت و ضرورت پژوهش
با توجه به اهمیت و نقش شادکامی در ابعاد همه جانبه زندگی افراد، در سالهای اخیر، پژوهشگران مختلف به بررسی عوامل موثر بر شادکامی علاقه مند شده اند در این زمینه پرسش های مهمی مطرح شده است؛ ازجمله اینکه آیا شادی در خانواده نهفته است یا در اجتماع؟ آیا شادی ریشه در محیط دارد یا وراثت؟ آیا بین جنسیت و شادی رابطه ای وجود دارد؟ و… (آرگایل ، ۲۰۰۱ ترجمه گوهری و همکاران ،۱۳۸۲). چنین پرسش هایی نشان از اهمیت شادکامی دارد. این مهم در مورد دانش آموزان که قشر آینده ساز جامعه اند ، اهمیتی دو چندان می یابد.
به عبارت دیگراهمیت شادکامی به عنوان یک شاخص مثبت و توجه به جمعیت عظیم دانش ­آموزان انتظار می رود نوجوانان نسبت به سایر گروه­های سنی از شادکامی بیشتری برخودار باشند تا زمینه­ رشد همه جانبه­ی آنان فراهم شود، چرا که شادکامی می ­تواند زمینه موفقیت تحصیلی دانش ­آموزان را فراهم کند، بنابراین ضروری است که در مدارس به شادکامی و عوامل مؤثر بر آن توجه ویژه مبذول شود تا شاهد عملکرد تحصیلی مناسب در دانش ­آموزان باشیم ولی امروزه در مدارس، بحث روانشناسی مثبت نگر آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است و لازم است در پژوهش­هایی اهمیت این موضوع آشکار گردد تا در مدارس با آگاهی از تأثیر و نقشی که روانشناسی مثبت نگر می ­تواند در وضعیت تحصیلی دانش ­آموزان داشته باشد، زمینه پیشرفت دانش ­آموزان بیشتر فراهم گردد. در راستای توجه به این مهم و با توجه به اینکه هنوز در ایران پژوهش­هایی در زمینه احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی و شادکامی صورت نگرفته است ضرورت پژوهش حاضر رخ می نماید.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید
۱-۴ هدف کلی پژوهش
هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی شادکامی براساس احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی می باشد.
 
 
۱-۴-۱ اهداف جزیی

  • تبیین رابطه بین احساس پیوستگی با شادکامی
  • تبیین رابطه بین نارسایی هیجانی با شادکامی
  • پیش ­بینی شادکامی بر اساس احساس پیوستگی
  • پیش ­بینی شادکامی بر اساس نارسایی هیجانی
  • پیش ­بینی شادکامی بر اساس احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی

 
 
۱-۵ سوال­های پژوهش

  • آیا بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا ابعاد احساس پیوستگی قادر به پیش بینی شادکامی دانش ­آموزان می باشد؟
  • آیا ابعاد نارسایی هیجانی قادر به پیش بینی شادکامی دانش ­آموزان می باشد؟

۴- کدامیک از متغیرهای احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی پیش بینی قوی تری برای شادکامی می باشد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *