دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فقهی وحقوقی امر به معروف و نهی از منکر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث نخست: شرايط ومباني حقوقي
همه تکالیف الهی مشروط به شرایطی همانند بلوغ،عقل وقدرتند، بنابراین امربه معروف ونهی از منکر نیز به عنوان یک فریضه واجب الهی دارای شرایطی می باشد .
گفتار نخست: شرایط
حضرت امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله می فرمایند:
((یجب تعلم شرایط الامر بالمعروف والنهی عن المنکر وموارد الوجوب وعدمه والجواز وعدمه حتی لایقع فی المنکر فی امره ونهیه))
((واجب است آموزش شرایط امربه معروف ونهی ازمنکر وموارد وجوب وعدم آن وموارد جواز وعدم جواز تاخود در امربه معروف ونهی مرتکب نهی نشود))[1]
فقهای شیعه مجموعاٌ 4 شرط برای امر به معروف ونهی از منکر ذکر کرده اند:
الف: علم به معروف ونهی ازمنکر
باید آمرین به معروف و ناهیان ازمنکر معروف و منکر را بشناسند تا مبادا بر اثر ناآگاهی امر به منکر و نهی ازمعروف نمایند. مبنای فقهی این شرط روایت حضرت امام جعفرصادق(ع) که می­فرمایند: ( انماهوعلی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا علی الضعیف الذی لایهتدی سبیلا الی ای من ای یقول من الحق الی الباطل) این واجب وظیفه کسی است که قدرتمندبود وحرفش خریدار داشته باشد ومعروف را ازمنکر بشناسد نه برضعیف ناآگاهی که حق را از باطل تشخیص نمی دهد[2]
ازکلمات بزرگانی که این شرط را ذکر کرده اند استفاده میشود که این شرط ، شرط وجوب است نه شرط واجب  توضیح آنکه فقها شروط تکالیف را بردوبخش تقسیم کرده اند:

  • 1- شرایط وجوب وآنها عبارتند از شرایطی که بدون آنها تکلیف بعهده نمی آید مانند شرط استطاعت برای حج که تااستطاعت حاصل نشود حج واجب نیست ولازم نیست انسان دنبال آن باشد تاخودرا به استطاعت رسانده درنتیجه حج براو واجب شود.
  • 2- شرایط واجب وآنها عبارت از شروطی هستندکه تحصیل آنها برمکلف واجب است مانند شرط طهارت برای نماز ، برکسی که وقت داخل شد ونمازبراو واجب گشت باید دنبال طهارت بوده تا نماز با طهارت بخواند.

بااین توضیح می­گوئیم: از ظاهرکلمات بزرگان فقاهت استفاده میشود که این شرط ، شرط وجوب امر به معروف ونهی ازمنکر است یعنی تا انسان عالم به معروف ومنکر نشود این تکلیف به عهده او نیامده است ولازم نیست دنبال تحصیل این شرط باشد تا امر به معروف ونهی ازمنکر براو واجب شود.
[1]روح اله الموسوی خميني -تحریرالوسیله –انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم -جلد اول سال 1376– مسئله 8 باب شرایط
[2]محمدابن الحسن الحر العاملي – منبع پيشين-ج11-ص400برگرفته ازکتاب امربه معروف ونهی ازمنکر سیداحمدخاتمی-انتشارات پايگاه مقاومت بسيج شهيدمصطفي حسيني –بانك ملي ايران چاپ اول 1372

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق
از آيات وروايات بخوبي استفاده مي شود كه امر به معروف ونهي از منكر از مهمترين و عظيم ترين واجبات الهي است و اجراي دقيق آن موجب تحقق عدالت اجتماعي، تنظيم روابط سياسي، اجتماعي مسلمين، بقاي نظام اسلامي، اصلاح امور اقتصادي، برقراري امنيت در كشور و غيره خواهد شد و اين در صورتي محقق خواهد شدكه تمام افراد جامعه احساس مسئوليت نموده و وظيفه خودرا نسبت به اين فريضه بخوبي به انجام رسانند .
هدف از اين تحقيق، احياء اين فريضه واجب بصورت صحيح واصولي و ارائه راهكارهايي براي رسيدن به آثار مثبت ناشي از انجام آن بوي‍ژه پيشگيري ازوقوع جرم است، اهم راهكارهاي ارائه شده عبارتنداز:

  • مشخص نمودن حدود وضوابط فقهي وحقوقي امر به معروف ونهي از منكر
  • تبيين مباني سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم در فرآيند پيشگيري از وقوع جرم
  • راهكارهاي عملي جهت قانون مند كردن امر به معروف و نهي از منكر واحياي اين سنت حسنه
  • ضرورت احياء اين فريضه در سازمان ها و تبيين پذيرش و بكارگيري آن بعنوان يك اصل مهم و عملياتي نمودن آن در قالب يك ابزار نظارتي فراگير و عمومي كه درعمل باعث حل بسياري از مشكلات ومعضلات مبتلا به جامعه امروزي خواهدشد.