Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار چهارم:

عضویت در سازمان های بین المللی

حق عضویت در سازمان های بین المللی اصولا به دولتها تعلق دارد و سایر موجودیت ها از چنین حقی به طور استثنایی و ناقص استفاده می کنند. موجودیت هایی چون«نهضت های آزادی بخش» می توانند از حق عضویت محدود برخوردار شوند.

این موجودیت ها با انعقاد موافقت نامه ای به نام «موافقت نامه مشارکت» به عضویت ناظر یک سازمان بین المللی در می آیند. اعضای ناظر یک سازمان بین المللی صرفا حق مشارکت در مذاکرات مطرح شده در سازمان را داشته و دارای حق شرکت در رای گیری نیستند.

اعضای ناظر می توانند در مواردی «دولت ها» باشند، بعنوان مثال: دولت سوئیس تا پیش از عضویت در سازمان ملل متحد به عنوان «عضو ناظر» پذیرفته شده بود. [1] علاوه بر دولتهای فوق، سازمان های بین المللی متعددی به عنوان عضو ناظر در سازمان ملل متحد شناخته می شوند؛ مانند: شورای اروپا، اینترپل(پلیس بین لملل)، سازمان دولت های آمریکایی، دیوان دائمی داوری، بانک توسعه آفریقایی و. . . که برخی از این سازمان ها دارای جایگاه دائمی در سازمان ملل و در جلسات و گروه های کاری سازمان مذکور شرکت می کنند. [2]

عضویت در سازمان های بین المللی می تواند بدون قید و شرط باشد و یا در برخی موارد احراز برخی شرایط می تواند ضروری و الزامی تشخیص داده شود و یا در برخی اوقات با رعایت تشریفات خاصی باشند مانند دعوت سازمان از دولت خاص و یا تائید دولت از سوی یکی از ارکان سازمان، انعقاد عهدنامه خاص و یا این که یک شرط اساسی مانند رعایت حقوق بشر یا اجرای دموکراسی و یا وضعیت مطلوب اقتصادی برای عضویت در یک سازمان در نظر گرفته شود. در خصوص سازمان هایی که ساختار منسجم و بسته ای دارند معمولا شرایط به کشورهای عضو تحمیل می شود در این قبیل از سازمان ها، ترکیب ارکان و شیوه رای دادن به نحوی تنظیم می شود که تعادل بین اعضا حفظ شود. [3]

گفتار پنجم:

مزایا و مصونیت های سازمان های بین المللی[4]

الف: تعریف مزایا و مصونیت:

  • مصونیت عبارت از حقی است که به موجب قانون، دارندگان آن نسبت به کلیه اعمالی که در اجرای وظایف خود انجام می دهند از تعقیب جزایی، مدنی و اداری در امان باشند.
  • مزایا اعطای امتیازاتی است که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارند.

به عبارت دیگر مصونیت بیشتر جهت امکان عدم حضور سازمان در محاکم کشور میزبان و هدف آن اینست که سازمان های بین المللی را از اقتدارات سرزمین دولت محل اقامت و اعمال حاکمیت قضایی، اجرایی و تعرض، در امان نگهدارد. در حالیکه مزایا بیشتر مربوط به معافیت از قوانین مالیاتی کشور میزبان می باشد.

[1] . 10سپتامبر 2002 (1928 تا 2002)

[2] . کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر

[3] . دکتر موسی زاده، سازمان های بین المللی و دکتر زمانی، سید قاسم، سازمان های بین المللی

[4] . دکتر موسی زاده، سازمان های بین المللی و دکتر زمانی، سید قاسم، سازمان های بین المللی

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف و کاربرد تحقیق

این پژوهش می تواند مورد استفاده نهادهایی چون وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.

پرسش اصلی تحقیق(مسائل تحقیق)

– آیا تحول در کارکرد های شورای امنیت در مسائل جهانی از جمله پرونده هسته ای جمهوری اسلامی با مبانی حقوقی قابل تحلیل می باشد ؟