Site Loader

تعاونی های گردشگری

تعاونی­های گردشگری به مثابه رابط بین دولت و مردم عمل می­کنند( حبیب پور و همکاران، 1383).امروزه در اكثر ممالك پيشرفته و حتی در كشورهای آسيايی به ويژه هند تعاونی­های توريستی نقش مهمی را در توسعه ملی اين كشور ايفا كرده­اند. در واقع اين كشورها از  تعاونی­های توريستی به عنوان ابزاری مهم و تأثيرگذار در توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی كشور سود برده و توانسته­اند از طريق تشكيل و گسترش اين نوع تعاونی ها به ايجاد فرصت­های شغلی برای مردم منطقه از يك طرف و كسب درآمد ارزی و توسعه­ی اقتصادی ملی از طرف ديگر اقدام نمايند (مولایی هشتجین و همکاران، 1390).

تعاونی­های گردشگری زیر مجموعه­ای از کل تعاونی­ها، جوامع کوچک و بزرگی از انسان­های متعهد و مسئول هستند که به حفظ ارزش­های اخلاقی در تمامی جنبه­های تجارت اعتقاد دارند. تعاونی­ها، شرکت­های مردمی تلقی می­شوند و انسان و نیازها و آمال او را یک اولویت می­دانند وآن را در دستور کار تعاون گران و اعضاء تعاونی قرار می­دهند. تعاونی­های گردشگری به عنوان تشکل­های غیر دولتی در بسیاری از کشورها نقش خود را در توسعه گردشگری به خوبی ایفا کرده­اند. این تعاونی­ها کلیه مراحل گردشگری مشتمل بر تبلیغات، پذیرش، راهنمایی، اسکان، مسافرت و …. مرتبط با گردشگران را به خوبی ساماندهی و برگزاری می­کنند. این تعاونی­ها گاهی چند منظوره و گاهی تک منظوره فعالیت می­کنند. تعاونی­های یک منظوره بخشی از امور را به عهده می­گیرند. این امر ممکن است حمل و نقل، راهنمایی و هدایت گردشگران، تبلیغ و یا حتی خدمات خاص باشد (فرزین، 1386).

انگیزه و محرک اصلی شکل­گیری تعاونی­ها، بهره­مندی همه شرکاء و اعضا از منابع و اهداف است. تعاونی­ها برای اهداف مختلفی ایجاد می­شوند. تعاونی­ها ایجاد می­شوند تا محصولات و خدمات جدید بیافرینند، به سطوح بالاتری از کفایت و صرفه جویی نسبت به مقیاس[1] دست یابند، بازارهایی افتتاح کنند که قبلاً غیر قابل دسترسی بودند یا به منابع مشترک مالی و یا انسانی دست یابند. تعاونی­ها می­تواند با نام­ها و ساختارهای مختلف در بخش خصوصی، یا بخش عمومی یا بین بخش­های خصوصی و عمومی شکل گیرند. با این حال رمز یک تعاونی موفق، تشخیص این نکته است که تعاونی رابطه­ای کاری است که در آن شرکا، خطرها، پاداش­ها و مسئولیت­های مشترکی را در قبال موفقیت یا شکست تقبل می­کنند. البته این طور نیست که شرکا به منابع یکسانی برسند. برای بخش عمومی یک مشارکت به شکل تعاونی با بخش خصوصی موارد زیر را به همراه دارد (گردشگری بریتیش کلمبیا[2]، 2003):

  1. دسترسی به منابع جدید سرمایه
  2. توسعه شتاب یافته دارایی­های زیر بنایی
  3. حفظ یا بهبود سطوح خدمات
  4. دسترسی به مهارت در طراحی، مدیریت و خدمات­رسانی
  5. درک ارزش دارایی­هایی که از آنها استفاده بهینه نشده است .
  6. ارزش بالاتر از فرصت­های توسعه اقتصادی از طرف دیگر برای بخش خصوصی مشارکت از طریق تعاونی ها موارد زیر را به همراه می­آورد(گردشگری بریتیش کلمبیا[3]، 2003):
  7. دستیابی به بازارهای جدید که به تنهایی قادر به توسعه نیستند.
  8. توانایی بهبود سطح مهارت و اجرا .
  9. گسترش محصولات و خدمات، فراتر از سطح کنونی
  10. افزایش اعتبار از طریق ارتباطات .

فرصت کسب دستاوردی برابر با ریسک­ها و شایستگی­های مخاطره­ها

[1] Economics of Scale

[2] Tourism British Columbia

[3] Tourism British Columbia

میهمان