Site Loader

تعریف ایده:

در فرهنگ لغت فارسی و سایت vazheyab.com  ایده به عنوان عقیده، فکر، اندیشه ، تصور و رای تعریف شده است و در فرهنگ لغت انگلیسی در وبسایت thefreedictionary.com به عنوان چیزی که در ذهن به عنوان حاصل یک فعالیت ذهنی ساخته شده و شکل می گیرد تعریف شده است. اچ جی ولز نویسنده انگیلیسی درباره ایده می گوید ” ایده دامنه وسیعی را شامل      می شود، کل تاریخ بشر در یک عبارت تاریخچه ای از ایده هاست!”

افلاطون یکی از اولین افرادی است که نسبت به تعریف ایده بصورت جزئی بحث هایی را مطرح نمود. البته این نکته مهم است که مفهوم ایده بکار برده شده در فلسفه های یونانی با تعریف فعلی آن در زبان انگلیسی تا حدودی متفاوت است. در فلسفه، ایده ها معمولا به عنوان تصاویر تجسمی ذهنی از یک جسم ساخته می شوند. همچنین ایده ها می توانند مفاهیمی انتزاعی باشند که توسط تصاویر ذهنی تجسم نمی شوند.(Wikipedia, 2015)

در فرهنگ عربی و اسلامی واژه ایده و ایده آلیسم افلاطونی با واژه مُثُل ترجمه شده است. واژه مُثل، جمع «مثال» و برگرفته از كلمه ايده (Idea) است. ايده به معناى تصور، مفهوم ذهنى، انديشه، خيال، عقيده، نظر، گمان، نيت، مقصود، معنا، آگاهى، نقشه كار، طرح، طرز فكر و نمونه واقعى به كار رفته است. ايده يا ايدوس (eidos) يك واژه قديمى يونانى است كه در عربى به «مثال» ترجمه شده است.

انديشه‏وران اسلامى تفاسير فراوانى را درباره نظريه مُثل افلاطون ارائه كرده‏اند. آنان بسته به مشرب فكرى و ذوقى خود، برداشت و نگرشى ويژه نسبت به عالم مُثل عرضه مى‏كنند، و بالطبع، هريك، نگرش خود را تفسير صحيح نظريه مُثل، و نگرش‏هاى ديگر را نادرست مى‏داند. سهروردى به پيروى از برخى بزرگان حكمت همچون انباذقلس[1] (ِامپدوکلس)، هرمس و فيثاغورس معتقد است هريك از انواع مادى و جسمانى مثالى در عالم عقل دارد و اين مثال، نورى مجرّد از ماده، قائم به ذات و تدبيركننده نوع و حافظ آن است كه در زمان و مكان جاى ندارد. اين صورت (مثال) بسيط، همانند روح براى صورت نوعيه جسمانى است و صورت جسمانى، حكم سايه و پرتو را براى آن نور پرفروغ دارد (رضایی و یزدانپناه، 2010)

جیمز وب یانگ نویسنده کتاب تکنیکی برای تولید ایده ها می گوید “یک ایده نه بیشتر و نه کمتر از یک ترکیب جدید از عناصر گذشته است” همچنین رابرت فوستر می نویسد: ” ایده چیست؟ اگر قرار است تنها یک چیز را از گفته های من به خاطر بسپارید، یادتان باشد که ایده یک شاهکار آمیزش است. “(Foster, 1998)

جکس سالامون هادامارد ریاضی دان فرانسوی و مبتکر تئوری آشوب عنوان می کند که ” واضح است که کشفیات و اختراعات چه در ریاضی و یا هر جای دیگر بوسیله ترکیب ایده ها بوجود      می آید” (Ben-Menahem, 2009)

آرتور کوستلر نویسنده کتاب “اقدام خلاقیت” اینطور می نویسد که “خلاقیت در اصل به مفهوم خلق و یا تولید سیستمی از ایده ها از هیچ و پوچ نیست بلکه ترکیب الگوهای مناسب فکری بوسیله فرآیند باورسازی است” (Foster, 1998) بر اساس تعریف لغوی ایده می توان استنتاج کرد که ایده ها از انسان و نه ماشین و کامپیوتر و از طریق یک فرآیند ذهنی بدست  می آیند پس می توان ایده را اینگونه تعریف کرد: حاصل یک فعالیت ذهنی ، جاییکه دانش، اطلاعات، واقعیت ها و ایده های گذشته با هم ترکیب می شوند و درنهایت در قالب یک ایده جدید نمایش داده                       می شود.(Glassman, 2009)

به نظر نگارنده این تحقیق،  با توجه به جمیع نظرات می توان ایده را اینگونه تعریف کرد: ایده نتیجه یک تفکر ذهنی در رابطه با تغییر در دانش، اطلاعات،یافته ها و تصورات گذشته به کمک ترکیب و باز خلق آنها در راستای رسیدن به وضع مطلوب تر می باشد. که عبارت مطلوب تر به ایده دهنده مربوط می شود یعنی از نظر ایده دهنده مطلوب تر باشد. لذا اینگونه می توان عنوان کرد که در تعریف ایده 3 موضوع اصلی مطرح است: 1- تفکر ذهن انسان 2- ترکیب دانش و اطلاعات گذشته 3- رسیدن به وضع مطلوب تر. برای اثبات این تعریف می توان یک آزمایش کوچک انجام داد بدین صورت که ما بدنبال ایده ای برای اتومبیل جدید جمع شو هستیم، پس ما بدنبال ترکیب تفکر پایه ای اتومبیل (دانش گذشته) با ایده ها و مفهوم های دیگر در راستای رسیدن به وضعیت مطلوب تر (اشغال جای کمتر توسط اتومبیل در هنگام عدم استفاده) هستیم. برای مثال:

اتومبیل + اسباب بازی های تا شو کودکان= اتومبیل جمع شو جدید

مطمئنا ایده ها بسیار گسترده هستند و موضوعات مختلفی را در بر می گیرند اما از آنجا که این تحقیق مربوط به مدیریت ایده های سازمانی می شود لذا هدف ما از ایده عبارت است از فرصتها، مفاهیم و نظراتی که منجر به تولید محصولات و یا خدمات جدید و یا بهبود در فرآیندها و عملکرد سازمان شود و یا به عبارت کلی تر ایجاد کننده ارزش برای سازمان باشد. این تعریف ما را به مفهوم فرآیند نوآوری نزدیک می کند. راکفورد 10 محدوده را برای نوآوری برمی شمارد (Rochford, 1991):

مدیریت:  ساختار سازمانی،  فرآیند های مدیریت و خط مشی ها

استراتژی: چگونه سازمان اقدامات آینده را برنامه ریزی می کند

کارکنان: جذب، پذیرش، نگهداشت، آموزش، انگیزش و ارتباطات اجتماعی پرسنل

محصولات و خدمات

فرآیندها:فرآیندهای جدید و پیشرفت ها در فرآیندهای جاری، بازدهی و اثربخشی

ابزار: ماشین آلات، مدل ها، تئوری ها و فعالیت هایی که شازمان از آنها استفاده می کند

تکنولوژی: که توسط سازمان استفاده یا خلق می شود

تامین کنندگان: یافت، گزینش،نفوذ و ارتقای تامین کنندگان سازمان

توزیع بازار: روش های یافت، توزیع، تحویل و تامین مشتریان

برند: فرهنگ، کلمات، عبارات، شعارها و علائمی که سازمان  با آنها خود را در دنیا مطرح می کند

همانطور که مشخص است ایده ها در قالب های مختلف و در محدوده های متنوعی قابل ارائه هستند.

 

[1] Empedocles