دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش رازداری بانکی در تحقق بزه  پولشویی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ساختار تحقيق :

این پژوهش به علت شناخت مفاهیم و کلیات جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی و همچنین آشنایی با منابع و الزامات حقوقی دو مقوله فوق و در نهایت نقش و تاثیر اصل رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی با چهارچوب نظری ذیل به نگارش در آمده است.

بخش اول: کلیات که مشتمل بر دو فصل است.

در فصل اول به مفاهیم کلی رازداری پرداخته می شود.

در فصل دوم به مفاهیم کلی پولشویی پرداخته می شود.

بخش دوم: به الزامات و منابع مربوط به جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی پرداخته            می شود. که آن نیز در 2 فصل به نگارش درآمده است .

در فصل اول شیوه های قانونگذاری و منابع حقوقی رازداری بانکی بحث گردیده است .

در فصل دوم به بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی پرداخته شده است.

بخش سوم: به نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی توجه شده و در 3 فصل به مباحث 1- روشهای پولشویی 2- نقش سیستم بانکی در تحقق بزه پولشویی 3- بررسی رازداری بانکی و تفاوت آن با نهانکاری مالی و بانک و در آخر تدابیر پیشگیرانه همچنین ارائه راهکارهای              لازم و ضروری به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به منظور مقابله باجرم پولشویی                  که منافات با اصل رازداری بانکی نداشته باشد بطوری که حریم خصوصی افراد نیز حفظ              گردد پرداخته شده است.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدفهاي تحقیق :

هدف پژوهش بررسی اصل رازداری بانکی و نقش آن در ترویج و تسهیل بزه پولشویی است و همچنین یافتن راهکارهایی مبنی بر این موضوع که چگونه می توان هم به اصل رازداری بانکی و حریم خصوصی افراد، خدشه ای وارد نساخت  و هم چگونه می توان این اصل ابزاری برای تسهیل بزه پولشویی و سوء استفاده مجرمین نباشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی