دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

انواع مصونیت های سازمان های بین المللی:

  • مصونیت قضایی
  • مصونیت اموال و اماکن سازمان های بین المللی وهیات دیپلماتیک
  • مصونیت بایگانی و اسناد و آزادی ارتباطات
  • مصونیت از تعرض
  • پناهندگی

– مصونیت اموال و اماکن سازمان های بین المللی و هیات دیپلماتیک
یکی از مواردی که در موافقت نامه های منعقده بین سازمان و دولت های میزبان درج می شود، مصونیت اموال و اماکن این سازمان ها است.
 
بعنوان مثال در قرارداد مقر سازمان ملل متحد و ایالت متحده آمریکا پیش بینی می کند «محدوده مقر سازمان ملل متحد» از تعرض در امان است و مقامات دولت میزبان فقط با رضایت و اجازه دبیر کل سازمان قادر به ورود به محدوده مقر و اماکن سازمان هستند.[1]
دولت های میزبان نه تنها به دخالت در امور سازمان های بین المللی نیستند بلکه بر اساس قراردادهای مقر اصولا حفظ امنیت سازمان نیز به عهده دولت میزبان است.
اماکن هیات دیپلماتیک مصونیت دارند و ماموران دولت پذیرنده جز با رضایت رئیس هیات حق ورود به این اماکن را نخواهند داشت و دولت پذیرنده وظیفه خاص دارد که کلیه تدابیر لازم را در خصوص اینکه اماکن هیات دیپلماتیک مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شؤون آن متزلزل نشود، اتخاذ کند. و هرگاه اماکن هیات دیپلماتیک مورد حمله قرار گیرد، دولت پذیرنده کلیه تدابیر لازم برای تعقیب و مجازات افرادی که مرتکب حمله شده اند را به عمل خواهد آورد و اماکن هیات دیپلماتیک و اسباب و اثاثیه و سایر اموال موجود در آن و وسایل نقلیه هیات، از تفتیش و مصادره و توقیف یا اقدامات اجرایی مصونیت دارد.
– مصونیت بایگانی و اسناد و آزادی ارتباطات:
با توجه به اینکه عنوان فوق واضح و سلیس می باشد از شرح مفصل آن خودداری می گردد. لیکن توضیح مختصر اینکه منظور از عنوان فوق اینست که بایگانی و اسناد متعلق به سازمان های بین المللی و کلیه اسناد متعلق به سازمان ملل و سایر اسناد موجود در نزد این سازمان از تعرض مصون خواهد بود[2] و بایگانی شامل تمام اوراق، اسناد، مکاتبات، کتب، فیلم، نوارهای صوتی، دیسکت های رایانه ای پرونده ها، دفاتر ثبت سازمان های بین المللی رمز و کدها و محل های نگهدارنده پرونده ها و اثاثیه ای که برای حفاظت آنها ضروری است می شود.
– مصونیت از تعرض:
رؤسای هیات های دیپلماتیک و کارکنان دیپلماتیک آنها از تعرض مصون هستند و به هیچ عنوان نمی توان آنها را توقیف یا بازداشت کرد. دولت پذیرنده با افراد مذکور رفتار محترمانه ای که در شان آنهاست خواهد داشت و کلیه اقدامات لازم را برای ممانعت از هرگونه تعرض به شخص و آزادی و حیثیت آنها به عمل خواهد آورد و اشخاص متعرض را تحت تعقیب قرار داده و مجازات خواهد کرد. [3]
[1] . ماده 3 قرارداد مقر سازمان ملل متحد
[2] . طبق بخش 4 کنوانسیون عمومی 1946
[3] . دکتر موسی زاده، سازمان های بین المللی

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف و کاربرد تحقیق
این پژوهش می تواند مورد استفاده نهادهایی چون وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.
پرسش اصلی تحقیق(مسائل تحقیق)
– آیا تحول در کارکرد های شورای امنیت در مسائل جهانی از جمله پرونده هسته ای جمهوری اسلامی با مبانی حقوقی قابل تحلیل می باشد ؟