دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ایجاد تسهیلات تدارک نیرو ولجستیک

واحدهای رزمی دریایی و خشکی مستقر در خلیج فارس و داخل کشورهای منطقه به تدارک مستمر نیاز دارند و تامین نیرو و تدارکات از قبیل مهمات و اسلحه، غذا و پوشاک عمدتاً با ناوگان دریایی انجام می پذیرد و ناوگان نیز برای تامین آن باید از تنگه هرمز بگذرد ؛ بنابراین تنگه در لجستیک عملیات به عنوان رکن استراتژی نظامی نقش مهمی دارد.

 

تناسب جغرافیایی و حقوقی تنگه برای عبور واحدهای ویژه دریایی و هوایی

برای حضور واحدهای دریایی درمنطقه خلیج فارس شرایط توپوگرافیک و حقوقی تنگه اهمیت ویژه دارد ؛ این شرایط و عمق وپهنای تنگه به گونه ای است که امکان عبور زیر دریاییهای اتمی و ناوهای هواپیما بر از آن وجود دارد. ورود زیر دریاییهای اتمی به داخل خلیج فارس – هرچند به خاطرشرایط توپوگرافیک کف خلیج فارس نمی توانند از قدرت مانور و تحرک مناسب برخوردارباشند – تهدید بالقوه ای برای امنیت قدرت بری محسوب می شود.[1]

 

صرفه جویی در قوا

قدرتهای بری و بحری برای کنترل خلیج فارس و سواحل آن در تنگه هرمز به حداقل نیرو نیاز دارند، در صورتی که انجام عملیات نظامی در داخل خلیج فارس به استفاده از نیروی زیادی احتیاج دارد و تجارب دوران جنگ عراق علیه ایران و نیز استقرار نیروهای غربی در مدخل تنگه هرمز برای کنترل ترددها این موضوع را تأیید می کند. توضیح این نکته لازم است که برای کنترل ناوهای عراق و اجرای تحریم اقتصادی، واحدهای دریای کشورهای غربی پیرامون تنگه هرمز مستقر شدند تا اولاً با صرف حداقل نیرو، امکان کنترل وجود داشته باشد. ثانیاً از دسترسی هواپیماهای عراقی حامل موشکهای اگزوسه دور باشند کنترل گذرگاه هرمز به معنی صرفه جویی در قوا، هزینه و زمان است و مشکل ایجاد وحدت فرماندهی و خطر تفرقه در واحدهای داخلی خلیج فارس را نیز کاهش می دهد.[2]

[1]. حافظ نیا، سمت:  1381

[2]. اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران:  06/06/69

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از انجام تحقیق:

  • بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال 1958 و1982 درزمینه آبراههای بین المللی.
  • بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
  • بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.

پرسش های تحقیق:

اصلی

  • آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟

فرعی

  • موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون 1982 چیست؟
  • رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی