دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ادغام و ترکیب[1]

آخرین مرحله پول‏شویی «ادغام و ترکیب» است. در این مرحله، وجوه غیرقانونی توسط برخی فعالیت‏های ساده و یا پیچیده، با بدنه اصلی اقتصاد کشور ادغام می‏شوند. در این زمان، شناسایی و ردیابی پول‏های کثیف بسیار دشوار و در حدّ غیرممکن است. متأسفانه قوانین و مقرّرات حاکم بر نظام بانکی کشور ما تا حد زیادی امکان سوء استفاده از پول‏شویان را از نظام بانکی آسان کرده است. علت این امر آن است که بانک‏ها به صورت سنّتی قوانین و مقرّرات اداری مبنی بر عدم دخالت بانک‏ها و مؤسسات مالی را رعایت می‏کنند و به همین دلیل، پایگاهی قابل اتّکا و مطمئن برای انتقال پول و وجوه هستند. به عبارت دیگر، بانک‏ها و مؤسسات مالی به صورت سنّتی عادت کرده‏اند بدون اینکه درباره منابع وجوه کنجکاوی کنند، به علت بخشی‏نگری برای بیشتر کردن منابع خود، فقط وظیفه دریافت و انتقال وجوه را فراهم می‏کنند، در صورتی که یقینا این وجوه به صورت کوتاه مدت در بانک‏ها خواهد ماند و عواید چندانی برای بانک‏ها نخواهد داشت.

این مرحله را «یکپارچه‏سازی یا انسجام» نیز می‏گویند و هدف و حلقه نهایی پول‏شویی است. در این زمان است که پول شسته شده توسط استفاده‏کننده نهایی به نظام مالی کشور باز آورده شده و بدین‏روی، از تجسّسات و تحقیقات هر سازمان رسمی در جهت یافتن منبع پول در امان می‏ماند.[2]

یکی از روشهای قدیمی تکنیک دریافت وام می باشد وهمچنین قصور در پرداخت بدهی وام یکی دیگر از روشهایی است که به واسطه ان بانک وام دهنده در جهت اخذ مطالبات که به صورت وام به فرد پولشو اعطا کرده اقدام می نماید بدین ترتیب که دارایی های وام  گیرنده را نزد بانک می باشد وبه صورت پول های مشروع نیز می باشد به حساب او متصل و از ان به میزان بدهی های شخص برداشت می نماید .[3]

و موسساتی که پولهای ناپاک در اختیار دارند مایلند ان را با شرایط به این قبیل افراد وام بدهند زیرا منابع بدست امده مشکوک و قابل سوال می باشد.[4]

برگرداندن پول‏های پاک شده و وارد کردن آنها در جریان معاملات و نظام مالی و تجاری، پس از بیان مراحل گوناگون تطهیر پول صورت می‏گیرد.لازم به توضیح است که این بدان معنا نیست که تطهیرکنندگان پول در جریان فعالیت‏های مجرمانه خود، الزاما باید از این سه مرحله عبور کنند، بلکه وقتی از لحاظ نظری درباره جرم تطهیر پول بحث می‏کنیم و به بررسی عینی موارد موجود در این زمینه می‏پردازیم، مشاهده می‏کنیم که بیشتر فعالیت‏های مجرمانه منتهی به تطهیر پول، دارای سه مرحله هستند، اما از لحاظ علمی، این مسئله قابل انکار نیست که روند تطهیر پول ممکن است خارج از این نظم و ترتیب تحقق یابد، به ویژه آنکه روش‏ها و فنونی که تطهیرکنندگان پول به کار می‏برند، روز به روز متحوّل و متعدّد می‏گردند و شناسایی و کشف این دسته از فعالیت‏های مجرمانه را دشوارتر می‏سازند.

پس بنابراین در این مرحله مجرمان سعی می کنند که ظاهری مشروع برای عواید حاصله فراهم کنند به طوری که پول نامشروع حاصل از ارتکاب جرم با منابع مشروع مخلوط شده ودیگر هیچ ردی از خود باقی نمی گذارد .همچنین انها با تاسیس شرکت های پوششی وسوء استفاده از عملیات تجاری به نحوی که میزان قیمت کالا را بسیار بیشتر یا کمتر از میزان واقعی ان اظهار می کنند اظهار اعلامیه های دروغین در مورد صادرات و واردات کالاو..سعی در مشروع جلوه دادن اموال خود می کنند.[5]

این مرحله که پول شستشو شده به صورت درآمد مشروع که اغلب تابع مالیات است به جریان گذاشته می شود که عنوان خشکاندن پول های شست وشو شده میتوان نام نهاد.[6]

[1] -Interegration(Using)

[2] – محمد شهریاری،پولشویی در اسناد بین المللی ،اصفهان ،انتشارات دادیار

[3] – پولشویی در بانکهای امریکا ، مترجم :م.ادیب ،ترجمان اقتصادی ،سال سوم شماره 42 ،ص 19

[4]– بهشت پولهای کثیف، مترجم: زهرا علی اکبری، دنیای بانکداری، فصلنامه بانک، شماره 14،ص 26

 

[5] – آشنایی با جرم پولشویی، معاونت آموزش قوه قضاییه، ص17

[6] – رابینسون جفری، شستشوی پول آلوده، ترجمه البرت برنادی، انتشارات کلک آزادگان، چاپ اول 1381

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات وفرضیه های پژوهش

1.قوانین ومقررات پولشویی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق بین الملل در مراحل ابتدایی واولیه آن قرار دارد.

  1. نهادهای مالی-بانکی اقدامات نظارتی موثری در جهت تقویت فرایند مبارزه با پولشویی دارند

اهداف تحقیق

1.بررسی تعاریف در مورد پولشویی وبیان روشهای ارتکاب جرم می باشد .

2.شناسایی­ قوانین پولشویی­را درسطح بین­الملل وایران بوده وتبیین ضرورت مبارزه باپولشویی می­باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل