دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم: دخول به قدر الحشفه

همانطور که می دانید در بحث وطی مقدار دخول اهمیت دارد و تامقدار آن مشخص نباشد ورود عمل ارتکابی فرد در دایره بزه زنا شبهه ناک خواهد بود. لذا فقهای امامیه مقدار دخول از آلت تناسلی مرد جهت محقق شدن زنا را به اندازه حشفه یا همان سر آلت می دانند که قانون مجازات اسلامی اشاره ای به آن نکرده است. در این مورد بین فقها اختلاف نیست و مشهور فقها از جمله شهید اول ، شهید ثانی، محقق حلی، علامه حلی ،آیت ا… خویی و امام خمینی(ره) که می فرمایند: «دخول به مقدار حشفه و ختنه گاه آلت تناسلی را برای تحقق زنا کافی می دانند.»(1)

 

فصل سوم: قصد وطی (دخول)

بدین معنی است که وطی کننده دارای اراده آزاد بوده و دارای علم به عمل خود بوده و در حالت خواب و بیهوشی یا مستی نبوده و همچنین دارای اضطرار و اکراه نباشد و در انجام چنین عملی قاصد باشد.

مبحث اول: اراده آزاد

بدین معنا که زانی  یا زانیه در ارتکاب عمل زنا باید مختار بوده و از اراده آزاد برخوردار باشدکه در ذیل به مواردی که باعث خدشه در اراده می شود را نام برده و هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

 

 

 

 

گفتار اول: زنا در حالات خواب و بی هوشی یا مستی

با عنایت به اینکه خواب و بیهوشی و مستی موجب سلب اراده از انسان می شود و اختیار به طور کامل دور می شود. لذا « ارتکاب جرم در خواب چه در خواب طبیعی و چه در خواب تلقینی به دلیل سلب اراده در مقابل نیرویی قوی به بعضی از حالتهای اجبار شباهت دارد. انسان به هنگام خواب فاقد شعور و ادراک است و حرکات او در خواب در اختیار او نیست.پس اگر در خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب نقص عضو و یا جنایت دیگر شود مسئولیتی متوجه او نیست و فقط عاقله او ضامن پرداخت دیه است(ماده 323ق.م.ا) همچنین اگر در حال خواب شخصی را بکشد فقط به دیه قتل محکوم خواهد شد(ماده 225ق.م.ا».(1)

بنابراین خواب و بیهوشی در فقدان اراده و اختیار به یک معنا بوده ولی مستی حالتی است که در نتیجه نوشیدن مسکر مانند خمر

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1) آیا اکراه مرد به زنا از جانب زن متصور و مجازات آن مرگ است؟

2) حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی دارد یا اعم از نسبی و سببی و رضاعی است؟

3) آیا فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک دارند؟

اهداف و کاربردها

هدف از انجام تحقیق، بحث و بررسی پیرامون جرم زنا و پی بردن به وجوه افتراق و اشتراک دو دیدگاه حقوق ایران و فقه حنفیه در ارتباط با این موضوع می باشد و دلیل انتخاب فقه حنفیه در این تحقیق هم بدین علت است که پیروان  این مذهب ساکن در ایران بوده و جزء مذاهب اسلامی مورد قبول قانون اساسی کشورمان می باشد و جمعیت قابل ملاحظه ای را خصوصاً در شمال ایران به خود اختصاص داده است و از کاربرد آن می توان بهره ورانی همچون موسسات آموزش عالی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه تشیع و تسنن و محققان و پزوهشگران رشته های  حقوق و فقه و تمامی کسانی که علاقه مند به علم آموزی در این زمینه ها می باشند.