دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل و ایران با تاکید بر قاچاق انسان

قسمتی از متن پایان نامه :

 گروه بزهکار

«گروه بزهکار سازمان یافته بیانگر یک گروه ساختار یافته متشکل از سه نفر یا بیشتر است که طی یک دوره زمانی قابل توجهی وجود داشته باشد و به صورت متحد و یکپارچه به هدف ارتکاب یک یا چند جرم سنگین یا جرائم معین شده طبق این کنوانسیون برای رسیدن مستقیم یا غیر مستقیم به سود یا منفعت مالی اقدام کنند»

آنچه که بر طبق این تعریف می توان متوجه شد این است که گروه های کمتر از سه نفر هر چقدر هم که به اهداف معین شده بر طبق این تعریف اقدام نمایند باز هم گروه جرم سازمان یافته محسوب نمی شوند و دیگر آنکه هدف اصلی تشکیل این گروه ها منافع مالی و مادی باشد. در واقع این منافع مالی و مادی است که این دسته از جرائم را از تروریسم جدا می کند. زیرا که ترورسیت ها بدنبال رسیدن به اهداف ایدئولوژیکی خود می باشند هر چند که می توان گفت برخی از این گروه های تروریستی هم برای تامین اموال لازم برای فعالیتها و ادامه حیاتشان خود اقدام به انجام و ارتکاب جرائم سازمان یافته ای مثل قاچاق مواد مخدر بنمایند.

از منظر جرم شناسان هم تعریف جرم سازمان یافته اینگونه می تواند باشد:

جرم سازمان یافته عبارتست از یک سری معاملات غیر قانونی که توسط مجرمان متعدد برای یک دوره مستمر صورت می گیرد و هدف از این معاملات کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی است.[1]

با توجه به تعاریف متعدد ارائه شده می توان تعریف زیر را که در بر گیرنده تمامی عناصر ذکر شده در تعریف جرائم سازمان یافته را به عنوان تعریف نهایی و معیار قرار دهیم:

«جرم سازمان یافته عبارتست از فعالیت های غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص که با تبانی با هم برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب اعمال مستمر مجرمانه شدید می پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می کنند.[2]

اولین جرم ثبت شده در تاریخ بشریت مبتنی بر تاریخ دینی قتل هابیل فرزند آدم (ع) بدست برادرش قابیل بود و پس از جرائم و گناهکاری دائم وجود داشته است چه اگر که بعد از آن جرم و گناهی صورت نمی گرفت پس دلیلی هم برای ارسال پیامبران از جانب خداوند، پس از حضرت آدم (ع) هم وجود نداشت. به عقیده نگارنده اگر تعاریفی را که در قبل در خصوص جرائم سازمان یافته ارائه نمودیم در نظر بگیریم و با اندکی هم معلومات عمومی می توان به این نتیجه رسید که «راهزنی» نخستین جرم سازمان یافته در طول تاریخ بوده است، زیرا بشر نخست بر روی زمین پا به عرصه وجود نهاد و خیلی بعد از آن اقدام به تجارت و آمد و شد از راه دریا نمود.

شاید بتوان گفت که نخستین راهزنی ها در کانونهای عمده تمدن وجود داشته که شامل بین النهرین می شده است. اطلاعات تاریخی دقیقی در این خصوص وجود ندارد ولی می توان گفت که راهزنی همیشه در طول تاریخ وجود داشته است و راه زنان که گروه هایی مسلح و سازمان یافته بوده و بدنبال منافع مادی و مالی بودند همیشه در کمین کاروان های تجاری قرار داشته اند.

در خصوص نخستینهای جرائم سازمان یافته می توان به دزدی دریایی هم اشاره نمود. برخی این جرم را قدیمی ترین جرم بین المللی دانسته اند.[3]

از زمان گروتیوس، دزد دریایی که به اقدامات خصمانه علیه کشتی ها در دریای آزاد دست می زده است را دشمن بشریت[4] محسوب می شده است.

[1] – هاشمی، حمید؛ باباپور، محمدعلی، پیشین، ص 14.

[2] – برای مطالعه بیشتر جروع کنید: شمس ناتری، محمد ابراهیم، سیاست کیفری ایران در قبال جرائم سازمان یافته با رویکرد به حقوق جزای بین الملل، رساله دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1380، صص 13-25.

1 – llias Banketas et al, International Criminal Low’ London, Cavendish Publishing , 2001, p.48.

2 – hostic humanis generis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1-آیا جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل و ایران یکسان است؟

2-جرائم سازمان یافته در مورد قاچاق انسان به چه صورت می باشد؟

3-مشابهات و تفاوتهای جرائم سازمان یافته در ایران و حقوق بین الملل چیست؟

اهداف تحقیق

1- بررسی و شناسایی جرائم سازمان یافته در ایران و بین الملل

2- یافتن راهکارهای جدید و قانونی جهت قانون گذاری بمنظور کاهش قاچاق انسان

3- تعیین نواقص موجود در زمینه قوانین مرتبط با قاچاق انسان  و ارائه راهکار برای کم کردن موانع موجود

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل و ایران با تاکید بر قاچاق انسان

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل و ایران با تاکید بر قاچاق انسان