دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم:
مذاکرات نهایی
کنفرانس دامبارتن اوکس:
این کنفرانس یکی دیگر از گام های تاسیس سازمان ملل متحد می باشد که در سال 1944 در ویلایی در شهر واشنگتن به نام دامبارتن اوکس تشکیل شد این کنفرانس در دو مرحله تشکیل شد. در مرحله اول مذاکرات میان نمایندگان آمریکا، شوروی و انگلیس صورت گرفت و در مرحله دوم، نمایندگان آمریکا، انگلیس و چین با هم به گفتگو پرداختند که حاصل توافق آنان راه حل های عملی تر برای مدیریت دنیای پس از جنگ با عنوان سازمان های بین المللی عمومی بود. دراین کنفرانس، درباره ی اهداف و اصول سازمان بین المللی مورد نظر، عضویت و ارکان اصلی آن و پیش بینی های لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و برای همکاری اقتصادی و اجتماعی بین المللی، توافق هایی به عمل آمد که به موجب این کنفرانس مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده شورای امنیت که رکن مهم و حساس سازمان ملل می باشد. گذاشتند که تمامی پنج قدرت بزرگ یعنی چین، فرانسه، شوروی، انگلیس و آمریکا می بایستی در آن دارای نمایندگانی دائم باشند. هرچند در خصوص نحوه و چگونگی رای گیری در شورای امنیت توافقی حاصل نشد.
کنفرانس یالتا: 
این کنفرانس با شرکت سران سه کشور آمریکا، شوروی و انگلیس در یازدهم فوریه سال 1945 تشکیل شد که هدف آن تصمیم گیری نهایی درباره مسائل مورد اختلاف بوده است. در کنفرانس یالتا، قدرتهای بزرگ که پیروزی را بسیار نزدیک می دیدند، ضمن حل اختلاف های خود، توافق های کنفرانس دامبارتن اوکس[1] را تکمیل کرده و به شورای امنیت در سازمان بین المللی عمومی، حق و تو واگذار کردند و بدین ترتیب سرنوشت جهان را به منافع خود پیوند زدند. [2]
در اعلامیه کنفرانس یالتا چنین آمده است. . . ما موافقت کرده ایم که باید کنفرانسی با شرکت ملل متحد در تاریخ پنجم آوریل 1945 در سانفرانسیسکو تشکیل شود تا منشور این سازمان را طبق روشهایی که در گفتگوهای دوستانه ما در دامبارتن اوکس پیشنهاد شده تهیه کند.
[1] . موسی زاده، رضا، حقوق سازمانهای بین المللی- نیاکی، جعفر، حقوق سازمان های بین المللی
[2] . موسی زاده، رضا، حقوق سازمانهای بین المللی و نیاکی، جعفر، حقوق سازمان های بین المللی و رحمانی، شمس الدین، ماهیت سازمان ملل متحد و دبیری، محمد رضا، آداب تشریفات و آیین کار در سازمان ملل متحد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف و کاربرد تحقیق
این پژوهش می تواند مورد استفاده نهادهایی چون وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.
پرسش اصلی تحقیق(مسائل تحقیق)
– آیا تحول در کارکرد های شورای امنیت در مسائل جهانی از جمله پرونده هسته ای جمهوری اسلامی با مبانی حقوقی قابل تحلیل می باشد ؟