دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت قضایی قراردادی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل دوم :دلایل عدم امکان تراضی به خلاف صلاحیت ذاتی

قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد اساسی و مربوط به قواعد آمره است و این قواعد برای ایجاد نظم عمومی بوجود آمده است و کسی که بر خلاف صلاحیت ذاتی توافق کند، در واقع خدشه به نظم عمومی است . از این گفته نتایجی به دست می آید که مورد بررسی قرار می دهیم .

 

مبحث اول : آمره بودن صلاحیت ذاتی

همانطور که بیان شد هدف از ایجاد صلاحیت ذاتی بوجود آوردن هماهنگی و نظم عمومی در بین سیستم های حل و فصل دعاوی است . به همین لحاظ مواد مختلفی [۱]به آن تأکید کرده است . «قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی جزء قواعد آمره است ؛ یعنی نیاز به ایراد ندارد و دادگاه رأسا ً باید به آن توجه کند . در کلیه مراحل دادرسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد یعنی مثلا اگر در مرحله بدوی به آن توجه نشده باشد، دادگاه تجدیدنظر باید رای را نقض کند و پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید و بر خلاف نظر برخی از حقوقدانان[۲] رأیی که دادگاه فاقد صلاحیت صادر کند اعتبار امر مختوم ندارد.»[۳] در واقع  «حکم صادره از مرجع فاقد صلاحیت  ذاتی ، کان لم یکن و بدون اثر محسوب می گردد.»[۴] دکتر نعمت احمدی نیز دلیل پرداختن قانونگذار به این موضوع در بند۱ ماده ۵۵۹ق.آ.د.م قدیم و تایید آن در ماده ۵۶۰ ق.آ.د.م قدیم را عدم امکان تخلف و نادیده گرفتن قواعد آمره دانسته است و ماده های مذکور«خروج از صلاحیت را اعم از اینکه اصحاب دعوی متعرض آن شده یا نشده باشند از جهات نقض دانسته است.» [۵]

مطلب مشابه :  بررسی ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )-دانلود پايان نامه

[۱] مواد ۷ و۲۷ و ۳۳۱و ۳۳۳و۳۴۸ و۳۵۲ بند ۱ ماده ۳۷۱ و ۴۰۱ ق .آ.د.م

۱ اعتبار امر قضاوت شده  در دعاوی مدنی ، دکتر ناصر کاتوزیان ، نشر دادگستر ، چاپ پنجم ، تابستان ۷۶ ، صفحه ۱۱۰

۲ آیین دادرسی مدنی  ، دکتر عباس زراعت ، انتشارات جنگل ، چاپ اول ، سال ۱۳۸۸، صفحه ۲۸

۳ آیین دادرسی مدنی ، دکتر قدرت الله واحدی ، کتاب سوم ، انتشارات مجد ، چاپ چهارم ، بهار ۱۳۸۶ ، صحفه ۲۷

۴ آیین دادرسی مدنی ، دکتر نعمت احمدی ، انتشارات اطلس ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۵ ، صفحه ۳۱۹

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

۱ – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.

۲ – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.

۳ – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .

۴ – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی