دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

قوانین و مقررات ایران در حوزه مالکیت معنوی

حمایت از مالکیت معنوی در چارچوب مقررات کپی رایت در ایران، با وضع«قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان»در سال 1348(1969 میلادی)آغاز شد.برابر این قانون به مؤلف، مصنف و هنرمند«پدید آورنده»و به آنچه از راه دانش، هنر و ابتکار آنان پدید می‏آید بدون در نظر گرفتن راه یا روشی که در یان و ظهور یا ایجاد آن به کار رفته، «اثر»گفته می‏شود.

این قانون که پیش از مقررات مدل سال 1972 یونسکو-وایپو به تصویب رسیده است، در عمل رعایت موثر و مورد انتظاری را که در شرایط مالکیت فکری یا معنوی خلاقیت‏های ذهنی و فکری انسان در زمینه‏های گوناگون همچون ابداعات هنری، ادبی، صنعتی، علمی و فن‏آوری و علامتهای مورد بهره‏برداری درتولید و تجارت را دربرمی‏گیرد و به دو گروه صنعتی و ادبی و هنری بخش می‏شود.

مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت معنوی شامل کشورهایی است که عضو کنوانسیون و یا دست کم عضو یکی از اتحادیه‏ها باشند.هر کشوری می‏تواند نماینده‏ای از سوی خود معرفی کند که هزینه‏های او نیز بر عهده دولت خودش است.

امروزی اقتصاد جهانی ضروری است برآورده نمی‏سازد.در یان قانون فهرنگ و هنر ملی به یک معنا و بدون تفاوت بکار گرفته شده و تعاریف دقیق و مشخصی از نمودهای فرهنگی و ماهیت مواردی که پیش از کاربرد نیاز به اجازه دارند، به‏دست داده نشده است.حقوق صاحبان واقعی آثار فرهنگی نیز نامشخص است.این قانون مدت بهره‏برداری از حقوق مادی پدید آورنده اثر که براساس وصیت یا وارثت به فرد دیگری منتقل شدنی است، از تاریخ مرگ پدید آورنده 30 سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا وصیتی صورت نگرفته باشد برای همان دمت به منظور کاربرد عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر(فرهنگ و ارشاد کنونی) قرار می‏گیرد.

در سال 1350 نیز هیأت وزیران، آیین‏نامه اجرایی ماده 21«قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان»را تصویب کرد.برابر این ماده، پدیدآورندگان می‏توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر تعیین می‏کرد، به ثبت برسانند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:

١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟

٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟

اهداف تحقيق:

بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.