پایان نامه حقوق

تعیین مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم-پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم : وحدت سبب

سومین شرط از شرایط تحقق اعتبار امر مختوم کیفری وحدت سبب می باشد ” سبب طرح دعوای عمومی ، همان حفظ حقوق جامعه از طریق اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بر مجرم است . بنابراین ، وقتی از وحدت سبب بعنوان سومین شرط حصول امر مختوم کیفری سخن به میان می آید ، منظور این است که طرح دعوی کیفری علیه کسی که قبلا محکومیت « کیفری » یافته و یا حکم برائت او صادر گردیده ، ممنوع است و به این دلیل احکام صادر از سوی سایر مراجع که در ارتباط با حیثیت عمومی جرم صادر نشده اند ( مرجع اداری و انضباطی ) مانع از طرح دعوای کیفری علیه متهم نیست [1]

هر چند ” این شرط ممکن است در عمل اشکالهائی را به دنبال داشته باشد زیرا وقتی گفته می شود «همان عمل ، معلوم نیست که وحدت قضائی مورد نظر است یا وحدت مادی آن ؟ مثلا شخصی به اتهام قتل عمد تحت تعقیب قرار می گیرد و برائت حاصل می کند ، آیا میتوان چنین شخصی را مجدداً به اتهام قتل غیر عمدی تحت تعقیب قرار داد ؟ ممکن است عملی مشمول دو عنوان مجرمانه شود( تعدد معنوی ) و متهم با یک عنوان ، تبرئه یا محکوم شود ، آیا میتوان او را با عنوان دیگر تعقیب کرد ؟ اگرمنظور از وحدت عمل ،وحدت مادی باشد نمی توان مجددا متهم را تعقیب کرد زیرا عملی که واقعا وجود پیدا کرده است منتهی به برائت فاعل آن شده است اما اگر وحدت قضائی مورد نظر باشد مجددا قابل تعقیب خواهد بود . زیرا قاضی در تشخیص عنوان جرم اشتباه کرده است ، بنظر می رسد صورت نخست را باید پذیرفت زیرا وقتی شخصی با اتهام خاصی مورد تعقیب قرار گرفت این دادگاه است که باید عنوان مجرمانه را پیدا کند و اعلام اتهام از سوی زیان دیده و تعقییر آن تاثیری ندارد .

پس دادگاه با حکم برائت خود ، ماهیت عمل را مجرمانه نمی داند نه اینکه آن را فقط عنوان خاصی نداند . ماده 368 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه نیز با بیان این دیدگاه به اختلاف نظرهای موجود در حقوق فرانسه پایان داده است ” شخصی را که قانوناً تبرئه شده است نمی توان به جهت همان اعمال با وصف مختلف ، دستگیر یا متهم نمود .[2]

1  آشوری- محمد- آئیین دادرسی کیفری- جلد اول-صفحه 236

2 زراعت ـ عباس- اصول آئین دادرسی کیفری ایران ـ صفحه 175و176

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

هدف از انجام این تحقیق در وحله نخست نگاهی جدیدتر به موضوع امر مختوم کیفری و مطرح نمودن نکات و مسائلی میباشد که سایرین کمتر در کتب و نوشته های خود به آن پرداخته اند  و در مرحله بعد دسته بندی کامل  و مطلوب در خصوص موضوع و ارائه آن به اهل تحقیق و مطالعه با توجه به قلت مباحث مطروحه در زمینه امر مختوم کیفری و همچنین مقایسه آن در پاره ای از موارد با حقوق مدنی میباشد .و ایضاً بررسی تطبیقی این امر با امر مختومه در کشور فرانسه و بیان وجوه افتراق و اشتراک آنها با توجه به نزدیکی حقوق این دو کشور با یکدیگر میباشد.

اهداف نظری :

آشنائی با اعتبار امر مختوم کیفری و شرایط تحقق آن بعنوان یکی از مسائل مهم حق.قی و روشن شدن ابعاد ناشناخته یا کمتر شناخته شده این موضوع و بیان نقاط قوت و ضعف این مسئله از مهمترین اهداف نظری این پژوهش میباشد.

اهداف عملی و کاربردی :

آشنائی با نقش و کاربرد مهم اعتبار امر مختوم کیفری در دادگاه ها و دادسرا ها ایران و همچنین فرانسه و بررسی سیاست کیفری این دو کشور در برابر این موضوع و همینطور پرداختن به رویه قضائی محاکم در موارد سکوت قانون از جمله اهداف کاربردی مهم این تحقیق میباشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):‍‍‍

پایان نامه بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم