دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول

بررسی جغرافیایی مفهوم تنگه های بین المللی، مطالعه موردی تنگه هرمز

1)تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بین المللی از ارزش استراتژیک خاصی برخوردار است، این تنگه در جنوب غرب آسیا و در امتداد پیشرفتگی آبهای اقیانوس هند در مدخل خلیج فارس قرار دارد. تنگه هرمز خلیج فارس و دریای عمان را که دارای دو ماهیت حقوقی متفاوت اند به هم می پیوندد و کم فاصله ترین منطقه دریای بین شبه جزیره عربستان و فلات ایران است.

تنگه هرمز هلالی شکل است که قوس آن رو به شمال و به طرف داخل فلات ایران قراردارد و در نتیجه بیشترین منطقه ساحلی آن در کشور ایران قرار گرفته است. شکل این تنگه نمایشگر پیشرفتگی آب در خشکی و تشکیل شعبه خلیجی در دهانه خلیج فارس است. ساحل جنوبی تنگه هرمز نمایانگر پیشرفتگی خشکی شبه جزیره عربستان در داخل آبهاست، شبه جزیره رئوس الجبال را تشکیل داده که بخش شمالی آن به شبه جزیره المسندم معروف است و در قـلمرو حـاکمیت کشور عـمان قـراردارد و محدوده تنگه هرمز عبارت است از فضـای بـین دو خط فرضی که اولی دو نـقطه ((رأس دبـه)) و ((دماغه الکوه)) را در دریای عمان و دومی ((رأس شام)) یا ((شیخ مسعود)) و ((جزیره هنگام)) را در مدخل خلیج فارس به هم متصل می کند و طول آن را در امتداد خط منصف 187 کیلومتر (104 مایل دریایی) ذکر کرده اند ولی از آنجا که از حیث جنبه های نظامی و استراتژیک فضای یاد شده به همراه فضایی که جزایر مجاور تنگه ر ا در داخل خلیج فارس (جزایر قشم، لارک، هنگام، ابوموسی و تنب­ها) اشغال می کند، در مجموع یک واحد را تشکیل می دهد. بهتر است بدانیم واحد غربی تنگه را خط فرضی ای بدانیم که بندر بستانه را در غرب بندر لنگه به شرق بندر دبی متصل می کند. ابعاد تنگه، طول تنگه هرمز بر اساس تعریف سابق 187 کیلومتر و براساس محدوده تعیین شده اخیر، حدود 310 کیلومتر و براساس تعریف حقوقی 16 کیلومتر است، عرض آن در نقاط مختلف متفاوت است، ولی عرض  تنگه در کوتاهترین فاصله، یعنی بین جزایر قویین کبیر و جزیره لارک 38 کیلومتر و در بلندترین فاصله بین ساحل دو کشور یعنی از (نخل ناخدا) در ساحل ایران تا شمالی ترین نقطه شبه جزیره المسندم در کشور عمان 90 کیلومتر است.

عرض تنگه در حد شرقی، یعنی بین ((رأس دبه)) و((رأس الکوه)) ، 96 کیلومتر (5/52 مایل دریایی) و در حد غربی، بین بندر بستانه و بندر دبی، 150 کیلومتر است عمق تنگه هرمز نیز متفاوت است و کف تنگه در جهت شمالی و جنوبی دارای شیب متقارن و متعادلی نیست، بلکه شیب تند آن در ساحل جنوبی (به لحاظ ساحل کوهستانی و صخره ای درشبه جزیره المسندم)، و شیب ملایم آن در ساحل شمالی قراردارد؛ و بدین ترتیب عمیق ترین نقطه آن در مجاورت ساحل جنوبی واقع است و به همین دلیل و به تبع آن، مسیر طرحهای تفکیک تردد در مجاورت ساحل جنوبی قراردارد. عمق آب در مجاورت جزیره لارک 36 متر و در مجاورت جزیره المسندم 144 متر است. عمق تنگه در جهت شرقی – غربی نیز متفاوت است، یعنی هرچه از سمت مغرب به سمت مشرق برویم، عمق آب افزایش می یابد، بدین ترتیب شیب کف از خلیج به طرف تنگه است و از تنگه به سمت دریای عـمان ناگهان تند می شود. متوسط عمق آب در بخش غربی تنگه در خلیج فارس 25 متر است و قسمتهای عمیق آن به ندرت از 73 متر تجاوز می کند بر همین اساس خلیج فارس کلا به عنوان یک فلات قاره شناخته می شود.[1]

 

[1]. حافظ نیا، ربیعی ،1391: 182

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از انجام تحقیق:

  • بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال 1958 و1982 درزمینه آبراههای بین المللی.
  • بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
  • بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.

پرسش های تحقیق:

اصلی

  • آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟

فرعی

  • موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون 1982 چیست؟
  • رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی