دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نسب نامشروع

شایان ذکر است که تکّون هر کودکی در اثر رابطه بین زن و مرد میّسر است اگر در بین آنها ارتباط برقرار نشود، عادتا محال است بچه‏ای به دنیا بیاید چنانکه مریم مقدّس در جواب پیک خداوند سبحان که به او مژده عیسی را داد و گفت:أن اللّه یبشّرک بکلمة منه اسمه المسیح عیسی بن مریم.[1] گفت:انی یکون لی ولد و لم یمسنی بشر. [2]

رابطه بین زن و مرد که سبب تکون کودک می‏شود بر سه قسم است:رابطه مشروع، رابطه غیر مشروع و رابطه‏ای که مورد اختلاف است آیا مشروع است یا نامشروع.

رابطه مشروع بر دو قسم است: رابطه زوجیت زن و مرد، اعتقاد به رابطه زوجّیت که همان شبهه است.کودکانی که از رابطه مشروع به وجود می‏آیند کودکان مشروع هستند خواه رابطه از قسم اوّل باشد، خواه از قسم دوّم.[3]

رابطه غیر مشروع بر دو قسم است:رابطه‏ای که منجر به زنا می‏شود و رابطه‏ای که در آن زنا نیست لکن در اثر تماس زن و مرد نامحرم، زن حامله می‏شود، مانند پسر و دختری که نامزد شده‏اند و قبل از اجرای عقد در اثر تفخیذ دختر حامله شده است . کودکانی که از رابطه غیر مشروع به وجود می‏آیند، کودکان نامشروع هستند خواه از قسم اوّل باشند و خواه از قسم دوّم.

در این قسمت  کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان بررسی می‏شود و پاسخ داده می شود که کودکان نامشروع چه کسانی هستند وآیا کودک تلقیحی و آزمایشگاهی، مشروع است یا نامشروع . 

در این مبحث احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع بررسی می‏شود موضوع بحث از دو جمله ترکیب شده است:

3 –  احکام فقهی و حقوقی، کودکان نامشروع.

احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مورد مطاله قرار می‏گیرد:حقوق مدنی و حقوق جزا

مرحله اوّل-احکام حقوقی مدنی؛احکامی که در این مرحله بررسی می‏شود به قرار ذیل است:

1  –نسب کودکان نامشروع.

2 آیا کودکان نامشروع در حکم اسلامند؟

3 توارث، کودکان نامشروع از چه کسانی ارث می‏برند و چه کسانی وارث آنان هستند؟

4 –  محرومیّت و ازدواج.

5 – حضانت و ولایت.

6 – نفقه و اطاعت، یعنی نفقه کودکان نامشروع را چه کسی به عهده می‏گیرد؟آیا پدر نامشروع بر کودک نامشروع واجب الّنفقه می‏شود؟و آیا کودک نامشروع لازم است از پدر نامشروع خود اطاعت کند؟

مرحله دوّم- احکام حقوق جزا، احکامی که در این مرحله بررسی می‏شود به قرار ذیل است:

7- اسقاط جنین ناشی از زنا.

8 دیه جنین که در اثر جنایت سقط شده است چقدر است؟و چه کسانی از این دیه ارث می‏برند؟

9 اگر ولد الّزنا به وسیله ولد حلال کشته شود، قاتل قصاص می‏شودیا خیر؟

10اگر پدر نامشروع(زانی)فرزند نامشروع(ولد الزنا)را بکشد آیا قصاص می‏شود؟[4]

رابطه‏ای که مورد اختلاف است، آن نیز بر دو قسم است: 1- رابطه‏ای که به وسیله عقد نکاح میان شخص و یکی از محارم خود از روی جهل به حکم و یا جهل به موضوع اتفّاق می‏افتد و فرزندانی در نتیجه این رابطه به وجود می‏آیند و همچنین اگر کسی با یکی از محارم و اقربای نسبی و سببی یا رضاعی از قبیل عمّه خاله، مادر زن، دایه و امثال اینها نزدیکی نماید و فرزندی که به شبهه از یکی از اینان متولد گردد، آیا چنین رابطه‏ای مشروع است؟ و کودکانی که در اثر چنین رابطه‏ای به وجود می‏آیند کودکان مشروع به حساب می‏آیند؟ بعضی از حقوقدانان می‏گویند:به هیچیک از ابوین ملحق نمی‏شوند و این حکم را به فقهای امامیه نسبت می‏دهند و بلکه می‏گویند: این امر اجماعی بین فقهای امامیّه است بنا بر این رابطه را نامشروع و کودکانی را که در اثر این رابطه به وجود می‏آیند نامشروع می‏دانند. [5]

2- از مواردی که مورد اختلاف است تلقیح مصنوعی و یا اهداء جنین و کاشتن آن در رحمهای اجاره‏ای یا عاریه‏ای است، کودکانی که از این رابطه متکوّن می‏شوند مورد اختلاف است که از کودکان مشروع محسوب می‏شوند یا نامشروع؟

قبل از هر چیز باید، معلوم شود که موارد اختلافی(وطی شبهه با محارم و تلقیح مصنوعی و انتقال جنین) از قسم رابطه مشروع است یا نامشروع؟

[1] – سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 45

[2] – سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 47

[3] –  قبله ای، خلیل- عضو هیأت علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری. مقاله: بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع – دیدگاه های حقوقی » شماره 13 (صفحه 117)

[4] – قبله ای، خلیل- عضو هیأت علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری. مقاله: بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع – دیدگاه های حقوقی » شماره 13 (صفحه 117)

[5]  – امامی ، دکتر حسن، حقوق مدنی ،جلد3، ص 215.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1 – آیا وارد کردن نطفه مرد و پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟

2- نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي به چه كسي مي رسد ؟

3- آيا طفل ناشي از تلقيح مصنوعي در انواع گوناگون آن ارث مي برد يا خير؟

اهداف تحقيق (ضرورت انجام تحقیق)

1- تبيين و روشن ساختن نسب و ارثِ طفلِ ناشي از تلقيح مصنوعي.

2- بررسي موانع و مشكلات تلقيح مصنوعي از جمله در مورد نسب وارث كودك ناشي از آن.

3- بررسي وضعيت طفل در شرع و قانون.

با توجه به اینکه قانون نحوه ی اهدای جنین جدید التصویب می باشد و موارد مسکوت و ابهامات زیادی را به همراه خود به ارمغان آورده است لذا انجام تحقیق فقهی و حقوقی پیرامون مساله نسب و ارث در این راستا ضروری می باشد .

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق