دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

قسمتی از متن پایان نامه :

 

روش تحقیق و توجیه پلان :

 

روش تحقیق در رساله ی پیش رو به صورت مطالعه ی کتابخانه ای و گرداوری مطالب و تطبیق مفاد با موضوع مجازات مرتکب سقط جنین عمدی از دیدگاه فقها ی امامیه و نیز بررسی دیدگاههای حقوقدانان در این خصوص در سیاست کیفری موجود می باشد ؛ به گونه ای که به بیان نظرات موافقان و مخالفین قصاص در جرم فوق الذکر پرداخته شده است و نظریات فقها و حقوقدانان مورد بررسی و موشکافی واقع گردیده است ؛ در این راستا به یاری نظرات اساتید گرانقدر راهنما و مشاور بیان مطالب مهم در 3 فصل گرداوری شده است که به شرح ذیل خواهد بود .

فصل نخست : به بررسی دیدگاههای فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص و نیز بیان تعریف جامعی از قصاص از منظر فقها و حقوقدانان و همچنین شناخت دلایل اثبات حکم ؛ و کیفیت استیفای قصاص از منظر فقها پرداخته شده است .

فصل دوم : به بیان تعریف جامعی از جنین و آنکه اسقاط جنین در چه مرحله ای میتواند مشمول عنوان سقط گردد؛ و بیان مراحل شکل گیری جنین و نیز بیان مفهوم سقط از دیدگاههای مختلف و بررسی علل و ارکان تحقق آن و همچنین بررسی اقسام مختلف اسقاط جنین می پردازیم.

فصل سوم : در این فصل به بررسی انواع مجازات سقط جنین پرداخته می شود و اینکه در هر مرحله از رشد جنین؛ مجازات و کیفر آن چگونه خواهد بود ؛ و بررسی دیدگاههای فقهی در این راستا و بیان نظرات موافقان و مخالفان اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط عمدی پس از دمیده شدن روح در جنین . 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات :

1- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟

2- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی 622 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟

3-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟

4- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟