دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فرضیه های تحقیق:
1) به نظر مي رسد با توجه به اينکه خداوند دين اسلام را آخرين دين و حضرت محمد (صلوات ا… عليه) را خاتم پيامبران قرار داده بنابراين اسلام ديني جامع خواهد بود که مي تواند تمامي نيازهاي بشري را برآورده سازد. يکي از اين نيازها، نياز بشر به همدلي، همکاري، امنيت، آرامش و مودت است تا در پرتو آن بتواند به کمال مطلوب خودچه از نظر مادي و چه از نظر معنوي برسد. درحقيقت نقطه ي مقابل اين نيازها تعارض و جنگ و درگيري است که مي تواند نابود کننده ي بسياري ازدستاوردهاي بشري باشد. دستورات و تعليمات دين اسلام که از وحي الهي سرچشمه مي گيرد به عنوان آخرين دين به طور کامل به اين مسائل توجه داشته و براي آنها راهکارهاي متفاوت و جامع ارائه نموده است چرا که اين دين از جانب آفريننده انسان نازل شده و اين خالق قطعاً به تمامي نيازهاي او آگاه است و به خوبي مي داند که يکي از نيازهاي ابتدايي انسان نياز به آرامش و امنيت است کما اينکه امام معصوم (عليه السلام) نيز   مي فرمايد: «دو نعمت ناشناخته هستند: سلامت و امنيت». حال درتعاليم دين اسلام به خوبي بيان شده که جنگ و تخاصم ناعادلانه و نامشروع کاملاً درتضاد با مقتضيات و نيازهاي  انسان است و همه انسانها فارغ از مذهب، قوم و قبيله، نژاد، جنس، رنگ، زبان و… حق دارند برادرانه و به طور برابر در کنار يکديگر در آرامش و امنيت زندگي روبه رشدي داشته باشند
2) هدف اسلام ،معرفی دین مبین اسلام به جامعه جهانی به عنوان دین مترقی واینکه حقوق افراد با هرنوع نژاد ورنگی واعتقادی مورد توجه واهمیت می باشد.
3) سياست همزيستي جمهوري اسلامي ایران با غير مسلمانان، بر اساس دستور صريح اسلام و تعاليم قرآن كريم مي باشد،و رفتار مسالمت آميزبا آنها از اصولي است كه پيوسته جمهوري اسلامي ايران در سياست خارجي خود با دولت ها و ملت هاي ديگر، روي آن پافشاري نموده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:
درتحقیق پیش رو دستیابی به اهداف ذیل مد نظر می باشد:
1) پیروان ادیان(یهودیت ومسیحیت) با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند
2) اگربه اصول بنیادین واساسی اسلام دراین زمینه پرداخته شود،قطعاً منجربه رشد ونفوذ بیشتراسلام درسطح جهانی خواهد شد.
3) تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام که همواره به عنوان یک دین همراه با خشونت معرفی شده است.
4) یکی ازاهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران،صدورانقلاب به دیگرکشورهامی باشدکه یکی از راههای موثرومفید،ایجاد الگویی در  رفتارمسالمت آمیز با دیگران است.
ج)سوالات تحقیق:
به دلیل توجه واهمیت بحث وتاکید مبانی فقهی وحقوقی اسلام مبنی بر اصول اساسی انسانی مانندآزادی های فردی ،اجتماعی ومعنوی ورعایت حقوق شهروندی می توان به سوالات ذیل توجه نمود:
1) دين مبين اسلام در خصوص اين اصل نوظهور حقوق بين الملل چه ديدگاهي و موضعي دارد؟
2)هدف اصلی اسلام از این اقدام چه می باشد؟
3)نگاه جمهوری اسلامی بر حقوق اقلیت ها و رفتار مسالمت آمیز با آنها چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام