دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ماده 51 منشور

در پيشنهادهاي كنفرانس دمبارتن اوكس، بحثي راجع به دفاع مشروع بيان نشده و تنها نماينده چين اصرار بر وجود اعمال حق طبيعي دفاع مشروع داشت. بعد از اين كه در كنفرانس يالتا، حق وتو به اعضاي دایم شوراي امنيت داده شد، براي كشورهاي آمريكايي اين سوال به وجود آمد كه چگونه سيستم منطقه­اي آمريكا با روش منشور ملل تطبيق خواهد كرد، به نحوي كه سيستم منطقهﺍﻱ آمريكا در اختيار كشورهاي خارج از آمريكا قرار نگيرد. اين نگراني به كشورهاي آمريكايي محدود نمی­شد، بلكه كشورهاي عربي را نيز كه نگران وضعيت جامعه عرب بودند در برﻣﻰگرفت.

براي رفع نگراني از كشورهاي عضو، پيشنهاد سازمانﻫﺎي منطقهﺍﻱ، از طرف دول شركت­كننده در كنفرانس سانفرانسيسكو عنوان گرديد. از جمله كشور استراليا پيشنهادي ارایه ﻣﻰدهد كه به موجب آن ﻣﻰبايستي حق وتو در مورد اقدامات سازمانﻫﺎي منطقهﺍﻱ از بين برده شود، ولي اين طرح استراليا در كميته 4 كميسيون سوم سانفرانسيسكو رد شد.

سرانجام بر اساس پيشنهاد دولت بريتانيا نسبت به موضوع مورد بحث توافق حاصل شد. به موجب پيشنهاد دولت بريتانيا در صورت وقوع حمله­ی مسلحانه، چنان­چه شوراي امنيت در انجام وظایفش كوتاهي كرد، استفاده از زور در مقام حق دفاع مشروع فردي و جمعي مجاز محسوب ﻣﻰگردد.

همان­گونه كه در مورد تجاوز عراق به خاك جمهوري اسلامي ايران، شوراي امنيت سكوت اختيار نمود و دولت ايران مجبور به انجام دفاع مشروع (کاربرد روز مشروع) فردي شد. به­علاوه در اين طرح پيش بيني شده بود كه اعمال حق دفاع مشروع بلافاصله بايد به اطلاع شوراي امنيت برسد. سرانجام طرح مزبور به تصويب كنفرانس رسيد و قرار بر اين شد كه به جاي فصل 8، موضوع (اقدام در موارد تهديد عليه صلح و نقض صلح و اعمال تجاوز) در فصل 7 منشور گنجانده شود و در نتيجه­ی قبول پيشنهاد دولت بريتانيا، ماده 51 در فصل هفتم منشور به شرح زير گنجانده شده؛[1]

«در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد تا زماني كه شوراي امنيت اقدامات لازم را براي حفظ صلح و امنيت بينﺍﻟمللي به عمل آورد؛ هيچ يك از مقررات منشور به حق طبيعي دفاع مشروع خواه فردي يا دسته جمعي لطمهﺍﻱ وارد نخواهد كرد. اعضا بايد اقداماتي را كه در اعمال اين طرح به عمل ﻣﻰآورند، فوراً به شوراي امنيت گزارش دهند. اين اقدامات به هيچ وجه در اختيارات و مسئوليتي كه شوراي امنيت بر طبق اين منشور دارد و به موجب آن براي حفظ و اعاده صلح و امنيت بينﺍﻟمللي در هر موقع كه ضرورت تشخيص دهد اقدام لازم به عمل نخواهد آورد تاثيري نخواهد داشت.»

بنابراين مهم­ترين سند بينﺍﻟمللي كه دفاع مشروع را به مثابه حق طبيعي و ذاتي كشورها شناخته، منشور ملل متحد و بويژه ماده 51 آن است. به موجب اين ماده، در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه هر عضوي از اعضاي سازمان ملل متحد تا زماني كه شوراي امنيت اقدامات مربوط به حفظ صلح و امنيت بينﺍﻟمللي را به عمل آورد، حق دفاع انفرادي يا دسته جمعي براي كشور مورد تهاجم و تجاوز وجود دارد.

 

 

36- نادري، محمد تقي،«دفاع مشروع موضوع ماده 51 منشور ملل متحد»، رساله دكتري علوم سياسي، دانشگاه تهران، 1351، ص 38.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور  با فرمت ورد