Site Loader

 

جدول ۲-۲- شاخص‏های رشد رفتار

سن

رفتار حسی ـ حرکتی

رفتار انطباقی

رفتار اجتماعی

تولد تا چهار هفتگی

بازتاب چنگ زدن، بازتاب طلبیدن، بازتاب مکیدن، تفکیک صداها، تشخیص مزه های شیرین و ترش، تعقیب با چشم، انجام حرکات خزیدن متناوب

رفتار جستجوی غذا در روز چهارم پس از تولد، به صدای جغجغه و زنگ واکنش نشان می دهد، برای لحظه ای به اشیاء متحرک توجه می کند.

حساسیست به صورت، صدا و چشمهای مادر در ساعت اول عمر، لبخند درونزاد، بازی مستقل (تا دو سالگی)، با بلند کردن از زمین آرام می گیرد، چهره بی تفاوت

۴ هفتگی

مشت کردن دست ها، بالا نگه داشتن سر برای لحظاتی کوتاه، تثبیت نگاه

دنبال کردن اشیاء متحرک تا خط وسط

توجه به چهره ها و تحرک اندک، واکنش به صحبت ها، لبخند زدن (برای مادر)

۱۶ هفتگی

متعادل نگه داشتن سر، تطابق بینایی

دنبال کردن حرکتی شی کند باچشم، به حرکت درآوردن بازوان با دیدن اشیاء آویزان

لبخند اجتماعی خودبخودی (برونزاد) وقوف به موقعیت های ناآشنا

۲۸ هفتگی

محکم می نشیند، روی دست ها به جلو خم می شود، در وضعیت ایستاده روی پاها فعالانه جهش می کند

هر یک از دست ها را برای گرفتن اسباب بازی دراز می کند، جغجغه را به صدا درآورده و تکان می دهد، اسباب بازیها را جابجا می کند.

پای خود را به طرف دهان می برد، تصویر داخل آینه را لمس می کند، شروع به تقلید صدا و حرکات مادر می کند.

۴۰ هفتگی

به تنهایی و با هماهنگی خوب می نشیند و می خزد، خود را برای ایستادن بلند می کند، با انگشت سبابه اشاره می کند.

دو شی را با هم در خط وسط جور می سازد،.

با دور شدن از مادر احساس اضطراب می کند، به بازیهای کودکانه واکنش نشان می دهد، بطری شیر خود را نگه می دارد، بیسکوییت را به تنهایی می خورد.

۵۲ هفتگی

وقتی یک دستش را بگیرند راه می‏رود، چند لحظه به تنهایی می ایستد

چیزهای تازه جستجو می کند.

برای لباس پوشیدن هماری می کند.

۱۵ ماهگی

راه می رود، از پله با خزیدن بالا می رود

ـــــ

خواسته های خود را با اشاره یا صدا بیان می کند، در بازی یا هنگام امتناع اشیاء را پرت می کند.

۱۸ ماهگی

توپ را پرت می کند، هماهنگ راه می رود، اگر یک دستش را بگیرند از پله می رود.

به سه چهار تا مکعب برج درست می کند، کاغذ را خط خطی می کند و تقلید نوشتن را درمی آورد.

قسمتی از غذای خود را می خورد و قسمتی را می ریزد، اسباب بازیها را ردیف می کند، اسباب بازی خاصی مثل عروسک را با خود حمل کرده و بغل می کند، برخی الگوهای رفتاری را با کمی تاخیر، تقلید میکند.

۲ سالگی

بدون افتادن بخوبی راه می رود، توپ را لگد می زند، به تنهایی از پله بالا و پایین می رود، مهارتهای حرکتی ظریف افزایش می یابد.

از ۶ یا ۷ مکعب برج می سازد، دایره صلیب را کپی می کند، با سه مکعب پل می سازد.

لباسهای ساده را به تن می کند، تقلیدهای خانگی، با اسم به خودش اشاره می کند، به مادر نه می گوید، اضطراب جدایی کاهش می یابد، بازی موازی انجام می دهد، در کنار سایر کودکان بازی می کند اما با آنها کاری ندارد.

۳ سالگی

سه چرخه سوار می شود، از پله پایین می رود، موقع بالا رفتن از پله ها پاها را متناوباً عوض می کند.

از ۹ یا ۱۰ مکعب برج می سازد، دایره صلیب را کپی می کند، سه مکعب پل می سازد.

کفش های خود را می پوشد، دکمه هایش را باز می کند، نوبت را درک می کند، خودش به خوبی غذا می خورد.

۴ سالگی

از پله ها با قدمهای واحد پایین می آید. ۵ تا ۸ ثانیه روی یک پا می ایستد.

صلیب را کپی می کند، چهار رقم را تکرار می کند، ده شی را با اشاره صحیح نام می برد.

دندانهایش را مسواک می زند، با همکاری سایر بچه ها بازی می کند.

۵ سالگی

جست و خیز می کند، پیشرفت در هماهنگی حرکتی ظریف معمولاً کنترل اسفنگتر را دارد.

مربع را کپی می کند، ده چیز را به درستی می شمارد.

خودش لباس می پوشد یا درمی آورد، چند حرف را می تواند بنویسد، در بازیهای ورزشی رقابت می کند.

۶ سالگی

دوچرخه سواری می کند

نام خود را می نویسد، مثلث را کپی می کند.

بند کفشهایش را می بندد.

 

سنجش رفتارهای انطباقی و سازگارانه باید متناسب باسطح رشد اجتماعی کودک انجام شود (آناستازی، ۱۳۷۸، زامیاد، یاسمی و واعظی، ۱۳۷۵). برای مثال اگر طبق مقیاس رشد اجتماعی واینلند، بخواهیم در مورد رفتارهای سازگارانه کودکان قضاوت کنیم، باید سطح رشدی کودک را مدنظر قرار دهیم. مقیاس رشد اجتماعی واینلند در سه فرم زمینه‏یابی، گسترده و در مدرسه در دسترس است که چهار قلمرو را می‏سنجد:

۱٫ قلمرو ارتباطی

۲٫ قلمرو مهارتهای روزانه زندگی

۳٫ قلمرو اجتماعی شدن

۴٫ قلمرو مهارتهای حرکتی و رفتار ناسازگارانه

پایان نامه تاثیر آموزش پیش دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی – حرکتی و سازگاری اجتماعی

میهمان