دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : فریب در ازدواج
امروزه آسیب های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی سلامت جامعه را تهدید می کند. هزینه این تهدیدات هر دو جنس زن و مرد را شامل می شود، ولی گاه یکی از این دو جنس بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد، از جمله این آسیب ها می توان به رواج فریب و تدلیس در روابط افراد با یکدیگر و در امر مهم ازدواج اشاره نمود.
تدلیس به چیزی اطلاق می شود که سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده می گردد. ادیان الهی همواره بر لزوم رعایت مسائل اخلاق در روابط افراد، تاکید ورزیده و مومنان را از تدلیس و نیرنگ بازداشته اند.
فریب در ازدواج (تدلیس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانوادگی یا تیرگی روابط زوجین است و دارای پیامدهای حقوقی نیز می باشد بدین لحاظ زن و مرد از فریب یکدیگر نهی شده اند. راهی که شارع مقدس برای جبران این ضرر پیش بینی نموده، حق فسخ  نکاح است  ولی اغلب زنان به جهت عدم آشنایی با این حق، زمانی که مورد تدلیس واقع می شوند، به طلاق روی آورده و از حقوق خود نیز می گذرند.[1]
« فریب در ازدواج» تدلیس، خدعه، دروغ، شگردها و اعمال غیر متعارف نابهنجار و گاه مجرمانه ای است که با هدف مخفی ساختن عیوب و نقایص موجود یا ابراز دروغین اوصاف و کمالات مفقود یکی از متقاضیان ازدواج علیه طرف مقابل در اوان شکل گیری خانواده صورت می گیرد. این پنهان کاری و خلاف واقع نمایی، اعم از اینکه از سوی یکی از طرفین یا هر دو یا از ناحیه شخص واسطی باشد، به گونه ای خلاف انتظار غیرمتعارف و مسامحه ناپذیر و در جهت­گیری ارادی فرد به ازدواج تأثیر گذار است و فضای کنش را چنان غبار آلود و مشتبه می کند که امکان تشخیص واقع از غیر آن مشخص نیست[2] بنابراین تدلیس در نکاح آن قسمت که با عملیات متقلبانه نقض یا عیبی را که در یکی از زوجین است، پنهان دارند یا او را دارای صفات کمالی معرفی نمایند که فاقد آن است.[3]
به عبارت دیگر تدلیس در نکاح عملیاتی است که موجب شود عیبی را بپوشاند یا وجود صفتی را که مورد نظر طرف عقد بوده در دیگری وانمود کند. خواه انجام دادن کارهای خدعه آمیز نظیر ارائه گواهی جعلی به صحت مزاج.[4]
بر طبق ماده 647 قانون مجازات اسلامی «هرگاه هر یک از طرفین ازدواج قبل از عقد طرف خود را به امور واهی از قبیل تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای آن واقع شود مرتکب جرم بر طبق آن ماده محکوم می شود».
مخفی نمودن ازدواج قبلی از مصادیق فریب در ازدواج است لذا زن با کره ای که قبل از عقد ازدواج دوم، واقعه ازدواج و طلاق اول خود را از شوهر مکتوم نگاه داشته مرتکب فریب در ازدواج شده و عملش با ماده 647 قانون مجازات اسلامی منطبق می باشد. ( طبق نظریه 4057/7  تاریخ  7/8/1364).
 آیت اللهی، زهرا، «آثار فقهی، حقوقی فریب در ازدواج»، فصلنامه کتاب زنان، شماره 19، شهریور 1386،  ص3-1-1
2-http: //www. Aftab .com
[3] – شکری، رضا، سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، نشر مهاجر، چاپ پنجم، سال 1385، ص727
[4] – کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، جلد 1، تهران،  نشر یلدا، چاپ اول، 1371، ص209
 
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف انجام پژوهش:
الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی
ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم
3- سوالات کلیدی
الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟
ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟