دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اول: مفهوم وطی(دخول)
ابتدا در این مبحث وطی را از جنبه های مختلف تعریف می کنیم.
 
گفتار اول: تعریف لغوی
در تعریف لغوی وطی آورده اند که « الوَطء به معنی چیزی را لگد مال کردن ، گام در سرزمین دشمن نهادن ، سوار بر اسب شدن و چیزی را سهل و آماده و آسان نمودن است»(1) و همچنین در جایی دیگر از کلمه « الوطی به معنای گود و پست ، سهل و آسان و نرم ، هموار و نرم برای غلط زدن بر روی آن»(2)آمده است.
 
 
 
 
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی
در تعریف اصطلاحی که از زبان فقهاء و حقوقدانان بیان شده را در ذیل مرقوم می داریم:
اما دکتر لنگرودی تعبیرش از وطی« ادخال حشفه در دبر یا قبل است.»(1) و در تعبیر دیگری می فرماید:« هر مواقعه بین مرد و زن را وطی گویند که گاهی به نکاح و گاهی به شبهه و گاهی به زناست خواه در قبل باشد خواه در دبر.(2) و همچنین است تعریف دیگر علما از وطی که می گویند: « فرو رفتن سر آلت تناسلی مرد در جلو یا عقب زن»(3)
مبحث دوم: شرایط وطی(دخول)
شرایطی را که برای وطی می شمارند شرایطی است که با شمردن آن دخول محقق شده و در نتیجه آن، زنا و لواط صورت می گیرد زیرا در هر دو جرم مذکور دخول وجود داشته و عمل مادی مهم در جهت محقق شدن جرایم مذکور دخول است لذا در جرمی همچون مساحقه که هر دو طرف جنس مونث بوده و در نتیجه دخول در این عبارت معنا ندارد. اما شرایط وطی را از کلام بزرگان :
مرحوم آیت ا… خوانساری در جامع المدارک در ارتباط با وطی می نویسد: «با پنهان شدن حشفه در قبل یا دبر وطی محقق می شود.(4)
و علامه حلی نیز می فرماید:«داخل شدن فرج مرد در فرج زن با پنهان شدن حشفه چه در جلو باشد و چه در عقب » را وطی می گوید(5)
  
 
 

 

و فقهایی دیگری همچون شیخ مفید و شیخ طوسی می گویند که «دخول در جهت تحقق زنا در صورتی محقق می شود که آلت تناسلی مرد ، داخل آلت تناسلی زن شده باشد و فرج خاصه زن را، قبل، می دانند».(1) اما فقهایی همچون آیت ا.. خویی و علامه حلی و  صاحب ریاض  و  امام خمینی(ره)  می فرمایند «وطی خواه از قبل باشد خواه از دبر به اندازه حشفه، زنا محقق است». (2)

این مطلب را هم بخوانید :  پايان نامه بررسی تهدید یا توسل به زور و دفاع پیشگیرانه و پیش دستانه

بنابراین با توجه به اقوال فوق الذکر در تعریف وطی که منجر به وقوع زنا بود را می توان گفت به نزدیکی  بین زن و مرد خواه از قبل زن باشد خواه از دبر زن، بدون ازدواج اطلاق می‌شود. یعنی مرد و زن نامحرمی بی آنکه عقد دائم یا موقت بخوانند یا مرد و زنی که با هم محارم هستند  با  هم از راه  جلو یا پشت نزدیکی نمایند و دخول  صورت بگیرد؛ یعنی آلت مرد در آلت و یا مقعد زن داخل شده و دخول  هم به مقدار ختننه‌گاه  صورت بگیرد. اگر نزدیکی و دخول صورت نگیرد، هر چند حرام است اما به آن زنا نمی گویند که همگی را وطی نامشروع می دانند. در حالی که مرد با

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق
1) آیا اکراه مرد به زنا از جانب زن متصور و مجازات آن مرگ است؟
2) حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی دارد یا اعم از نسبی و سببی و رضاعی است؟
3) آیا فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک دارند؟
اهداف و کاربردها
هدف از انجام تحقیق، بحث و بررسی پیرامون جرم زنا و پی بردن به وجوه افتراق و اشتراک دو دیدگاه حقوق ایران و فقه حنفیه در ارتباط با این موضوع می باشد و دلیل انتخاب فقه حنفیه در این تحقیق هم بدین علت است که پیروان  این مذهب ساکن در ایران بوده و جزء مذاهب اسلامی مورد قبول قانون اساسی کشورمان می باشد و جمعیت قابل ملاحظه ای را خصوصاً در شمال ایران به خود اختصاص داده است و از کاربرد آن می توان بهره ورانی همچون موسسات آموزش عالی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه تشیع و تسنن و محققان و پزوهشگران رشته های  حقوق و فقه و تمامی کسانی که علاقه مند به علم آموزی در این زمینه ها می باشند.