دانلود پایان نامه

نشانگر توسط سبزهعلی و همکاران (۱۳۸۸) بررسی شد. که چهار گروه اصلی بین ۳۴ رقم ولاین گندم نان مشخص شد (سبزهعلی و همکاران، ۱۳۸۸).
رضایی و همکاران (۱۳۹۱) نیز، در بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای گل راعی مناطق مختلف ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP اعلام داشتند وجود تنوع بالا میان جمعیتهای این گل، امکان اجرای برنامههای بهنژادی

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهکوچکتر?، شکل(۳-۵):، هیدرودینامیک، زمین،

پاسخی بگذارید