No category

دانلود تحقیق در مورد گلاب، هتروزیگوتی، (نقشین، نقشین

غیرزیستی استفاده کرد (خارستانی و همکاران، ۱۳۹۲).
در مطالعهای دیگر نقشین و همکاران (۱۳۸۷)، از ۲۸ جفت آغازگر ریز ماهواره SSR برای ارزیابی تنوع ژنتیکی نژادگانهای سیب گلاب ایران استفاده نمودند. هتروزیگوتی بالایی در بین رقمهای سیب نشان داده شد (نقشین و همکاران، ۱۳۸۷).
همینطور تنوع ژنتیکی ۳۵ ژنوتیپ جو با استفاده از نشانگرهای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *