دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 پیروزی انقلاب

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ١٣٥٧ و تدوین قوانین مطابق با شرع اسلام در سال ١٣٦١ دیه رسماً و به طور قانونی به سیستم کیفری ایران وارد شد، و برای مدت پنج سال به طور آزمایشی به اجرا درآمد. مطابق ماده ٧ قانون راجع به مجازات اسامی مصوب ١٣٦١ کمسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، دیه به عنوان مجازات اسلامی شناخته شد و ماده ١٠ آن دیه را به عنوان جزای مالی که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است، تعریف نمود. با پایان یافتن مدت اجرای آزمایشی قانون دیات و مقررات آن، قوه قضائیه لایحه­ای را با عنوان «قانون مجازات اسلامی» که شامل مواردی همچون کلیات حقوق جزا و مقررات حدود، قصاص و دیات بود، تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نمود و مجلس شورای اسلامی در تاریخ هشتم مرداد ماه سال ١٣٧٠ این قانون را تصویب کرد، ولی به دلیل وجود اختلاف درباره برخی مواد این قانون میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نهایتاً این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ هفتم آذر ماه ١٣٧٠ به تصویب رسید. در حال حاضر و در کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر ٢٠٣ ماده (مواد 29٤ تا ٤٩٧) می­باشد، مباحث مربوط به دیات بیان شده است البته به جز کتاب چهارم که مختص دیات می­باشد.

در مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی نیز لفظ دیه به چشم می­خورد و کم و بیش از آن سخنی به میان آمده است. قانون مجازات اسلامی تاکنون لازم­الاجرا بوده و به جز اضافه شدن کتاب پنجم آن تحت عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» در سال ١٣٧٥ تغییر چندانی نداشته است.

اما در مورد دیه در حال حاضر با توجه به ماده ١٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ دیه به عنوان مجازات در قانون تصویب گردید اما در مورد اینکه دیه مجازات است یا خسارت محل تأمل است.

مطابق ماده ١٢ قانون فوق الذکر اشعار می­دارد مجازات­های مقرر در این قانون پنج قسم است: ١-حدود ٢-قصاص ٣-دیات ٤-تعزیرات ٥-مجازات­های بازدارنده. متعاقب آن ماده ١٥ همان قانون در مقام تعریف دیه بر آمده است اظهار می­دارد: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعین شده است.»

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

از جمله اهدافی که در این رساله مدنظر بوده است به شرح ذیل می­باشد.

1- چگونگی شکل گیری نظام دیه نزد جوامع بدوی و پرداختن به فلسفه دیه تا تأسیس آن توسط اعراب جاهلی و امضا آن توسط شارع اسلام به مثابه دیگر

2- شناخت ماهیت واقعی دیات در مورد اینکه دیه مجازات است یا جبران خسارت یا تلفیقی از آن دو.

3- بررسی و ارزیای نقاط قوت و ضعف سیاست کیفری ایران در خصوص دیات.

4- تطبیق نظام دیه ایران در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی.

5- ارائه پیشنهاد جهت رفع مشکلات مواد مربوط به دیات و بیان نارسایی­هایی فراوانی وجود دارد که می­طلبد مباحث مربوط به دیه بروز رسانی شود.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی

Published on :Posted on