دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فرایند پول‏شویی

در این فصل به مطالبی پیرامون فرایند پولشویی که شامل مراحل پولشویی وروشهای پولشویی است می پردازدو سپس به مقایسه روشهای پولشویی راخواهدپرداخت.

گفتار اول – عملیات پول‏شویی

عملیات پول‏شویی در چند مرحله صورت می‏گیرد:

بند اول- مراحل پول شویی

الف- موقعیت‏یابی[1]

اولین مرحله،از فرایند جرم پولشویی، موقعیت‏یابی یا تزریق وجوه حاصل از فعالیتهای غیر قانونی به شبکه مالی رسمی ،با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزارها و دارایی های مالی است[2] در این مرحله، پول نقد و چک‏های مسافرتی وارد نظام بانکی کشور می‏شوند. بنابراین، ردیابی اعمال خلاف بسیار آسان است. پس قوانین بانکی باید به گونه‏ای تغییر یابند که فعالیت‏های مالی بیش از سقف معیّن ماهانه گزارش شوند.

این مرحله «ورود و جاسازی» نیز نام دارد. شاید بتوان گفت: پیش از این مرحله، یک مرحله دیگر نیز هست که آن را می‏توان «تولید پول» نامید. مواد مخدّر موجود در خیابان‏ها یک داد و ستد نقدی است؛ زیرا تنها مال‏التجاره قابل قبول، پول نقد است. دلیل دیگر اینکه پول نقد روش خوبی برای ناشناخته ماندن خریدار و فروشنده و بی‏نام و نشان ماندن معامله است.[3] با وجود این، پول نقد به خودی خود، مایه زحمت و دردسر است؛ مثلاً، کیف دستی حاوی یکصدهزار دلار به صورت اسکناس‏های ده دلاری، بیست پوند وزن دارد که بسته سنگینی است. علاوه بر آن، حمل این مقدار پول هم به دور از احتیاط بوده و ممکن است سرقت شود و کشف آن توسط پلیس منجر به سؤالاتی خطرناک از حامل آن می‏گردد. همه موارد جابه‏جایی پول مانند مثال مزبور، به سادگی و بدون دردسر انجام نمی‏گیرند، اما در واقع، همین مرحله از فرایند تطهیر پول بزرگ‏ترین مخاطره است؛ زیرا به علت امکان کشف شدن موضوع، بر سر راه مجرم قرار می‏گیرد؛ مثلاً، ممکن است هر ناشناسی که وارد بانک می‏شود و مقادیر زیادی پول به حساب شخص ثالثی واریز می‏کند، سوءظن برانگیز باشد. برخی از معمول‏ترین روش‏ها برای جلوگیری از کشف شدن، به کارگیری چندین نفر است؛ یعنی پول به چندین قسمت تقسیم می‏شود و به حساب‏های جداگانه واریز می‏گردد.[4]

ارز جمله روشهایی که در این مرحله مورد استفاده مجرمان قرار می گیرد شیوهای است که در اصطلاح اسمورفینگ نامیده می شود با این توضیح که وجوه به مبلغ های کوچک تقسیم شده از سیستم مالی خارج می شود و بعد دوباره به سیستم تزریق می شود.

روش دیگر سرمایه گذاری در موسسات مالی خارجی، خرید اشیاگرانبها مثل اثار هنری ،طلا،فلزات و سنگهای قیمتی یا اشیا عتیقه،هواپیما ،خرید اوراق قرضه یا ارز و…می باشد تا در وهله ثانی بتوان انها را فروخت و پول حاصله را ناشی از ان اشیا قلمداد کرد.

از دیگر روشها تشکیل شرکت های صوری شرکتهایی که به منظور پولشویی تاسیس می گردند که البته همانطور که میدانیم بهترین روش در این مرحله در اختیار داشتن یک موسسه مالی مثل بانک و همکاری یکی از مدیران اصلی بانک در پروسه پولشویی است.[5]

نتیجه آنکه هدف این مرحله از پول‏شویی، ارائه دارایی به صورت تجارت مشروع است که با تصرف مادی در مقدار درآمد نقدی و به منظور انتقال آن از محل تحصیل، انجام گرفته و سعی می‏شود به مناطق تجاری بُرده شود که اخفای دارایی در آنها سهل است و شناخت واقعی منبع آن مشکل. این مرحله، مرحله اساسی است و در قالب عملیات ورود دارایی کثیف به مؤسسات مالی داخل در اقتصاد دولتی یا وارد نمودن آن دارایی در یک موسسه مالی خارج از محل اصلی تحصیل مال، تجلّی می‏یابد. از سوی دیگر، می‏توان گفت: این مرحله ضعیف‏ترین حلقه از زنجیره پول‏شویی است؛ زیرا امکان کشف آن زیاد است، مگر اینکه وقفه‏ای طولانی بین جمع‏آوری پول و داخل کردن آن در نظام بانکی صورت گیرد.

[1] – Placemen

[2] – محمد جباری، گونه های پولشویی و اثار ان براقتصاد، مرکزتحقیقات استراتژیک، 1387

[3] – دبیر خانه مبارزه با مواد مخدر، گزارشهای ابعاد بین المللی مواد مخدر در زمینه مسائل قضایی، تهران ارشاد، چاپ اول، 1377

[4] – سید مهدی، صحراییان، سوییس بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان، تهران،  ناشر مولف، 1381

[5] – اشنایی با جرم پولشویی معاونت اموزش قوه قضاییه ص17

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات وفرضیه های پژوهش

1.قوانین ومقررات پولشویی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق بین الملل در مراحل ابتدایی واولیه آن قرار دارد.

  1. نهادهای مالی-بانکی اقدامات نظارتی موثری در جهت تقویت فرایند مبارزه با پولشویی دارند

اهداف تحقیق

1.بررسی تعاریف در مورد پولشویی وبیان روشهای ارتکاب جرم می باشد .

2.شناسایی­ قوانین پولشویی­را درسطح بین­الملل وایران بوده وتبیین ضرورت مبارزه باپولشویی می­باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل