دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری ها

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون

براساس این ماده 77 مذکور، کمیسیون مرکب است از :
نماینده وزارت کشور
نماینده دادگستری
نماینده شورای شهر
نمایندهء وزارت کشور از سوی وزیر کشور انتخاب می شود که البته وزیرکشور می تواند اختیار خود در این زمینه را بویژه به استانداران تفویض کند. براساس بند 3 آخرین تفویض اختیار وزیر کشور به استانداران؛ تعیین نمایندگان وزارت کشور در کمیسیون های ماده 77 به استانداران تفویض شده است براساس بند مذکور، «تعیین نمایندگان وزارت کشور در کمیسیون های موضوع ماده 77 و … قانون شهرداری منحصراً از بین کارکنان وزارت کشور (استانداری، فرمانداری، بخشداری، و ترجیحاً فرماندار و بخشدار) در شهرهای تابعهء استان و مراقبت کامل و مستمر بر حسن جریان امور کمیسیون های مذکور و عملکرد نمایندگان موصوف.»
نظارت استانداران «بر حسن جریان امور درکمیسیون ها و عملکرد نمایندگان موصوف» که در بند فوق مذکور است، نمی تواند شامل دخالت در تصمیم گیری آنها یا اجبار نمایندگان وزارت کشور به جهت گیری خاصی باشد چرا که این امر استقلال کمیسیون را مخدوش خواهد کرد. نمایندهء وزارت کشور در تصمیم گیری در خصوص پرونده باید در صلاحیت شخصی خود تصمیم گیری کند و آرای کمیسیون فقط در دیدان عدالت اداری قابل تجدید نظر است. اما در هر حال اعضای کمیسیون ممکن است مرتکب تخلفات انتظامی شوند که مرجعی برای رسیدگی به این تخلفات پیش بینی نشده است و احتمالاً تخلفات هر عضوی باید به ارگان معرفی کننده گزارش شود که در ارتباط با اعضای معرفی شده از سوی استانداری ها مرجع شکایت انتظامی، استانداری خواهد بود.
آنچه از ترکیب اعضای کمیسیون انتظار می رود، این است که در نهایت کلیت کمیسیون بتواند چند اصل را برآورده کند که عبارتند از: اصل استقلال و بی طرفی که از اصول دادرسی منصفانه است واصل تخصص، حال با توجه به ترکیب اعضای کمیسیون، این امر مورد ارزیابی قرار می دهیم.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری ها

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

 پایان نامه طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری ها