دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش رازداری بانکی در تحقق بزه  پولشویی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم: تعريف رازداري بانكي

مشتريان بانك ها تمايل ندارند كه اطلاعات مربوط به حساب ها، معاملات و مراودات بانكي آنان در اختيار ديگران قرار گيرد، زیرا ممكن است افشاي اين اطلاعات به مشتري صدمه بزند، ودر رقابتهاي تجاري و تعامل اجتماعي براي او گران تمام شود. همين جنبه ها موجب شده تا حقوقدانان اسرار بانكي را از جمله رازهايي بدانند كه افشاي آن ها «بدون رضايت مشتري» ممنوع است.

در دوره كنوني كه نقش بانك ها در زندگي اقتصادي، اجتماعي و كسب و كارها گسترش يافته و فناوري اطلاعات سرعت، مدت و امكانات ارائه خدمات بانكي را افزايش داده، اهميت حفظ اسرار بانكي دو چندان است و جنبه ديگري نيز پيدا كرده است.

اطلاعات مشتريان بانك در معرض خطر، سرقت اطلاعات و افشاء، از طريق گشايش غير قانوني شبكه اطلاعاتي بانك، با «نفوذ نفوذ گران»[1] است.

«فناوري هاي نوين اطلاعات، همان طور كه براي انجام امور راههاي بهتر، سريع تر و كارآمدتري فراهم آورده اند، امكان سوء استفاده از فناوري براي سرقت يا افشاي اطلاعات را افزايش داده اند.»[2]

از آنجا كه همگام با توسعه روز افزون فناوري اطلاعات، ابزارها و شيوه هاي تهاجمي نيز به سرعت گسترش يافته و به توان تخصصي، پيچيدگي و تعداد نفوذ گران روز به روز افزوده        مي شود، مي توان گفت بانك علاوه بر آنكه نبايد اطلاعات مشتري را افشاء كند، وظيفه مراقبتي ديگري نيز دارد و آن حراست از حريم خصوصي اطلاعاتي مشتري است. از اين روست كه امروزه گفته مي شود فناوري اطلاعات و ارتباطات، قواعد سنتي حاكم بر رسيدگي هاي قضايي را دستخوش تحولات اساسي كرده است. افشاي غير منصفانه داده هاي تجاري و اقتصادي موجب نقض رقابت سالم اقتصادي و زيان مادي و معنوي تجاري مي گردد.

ممنوعيت افشاي اطلاعات بانكي مشتريان، در عين حال يكي از نگراني هايي است كه در بحث اجراي قوانين پولشويي مطرح مي گردد.

«در عمليات شناسايي پولشويي و تبديل پول كثيف به تميز اشخاص متعددي به اطلاعات محرمانه مربوط به دارايي مالي «مطالبات بانكي»، قراردادها، تضمين ها و ديگر اطلاعات و اسناد بانكي مربوط نياز دارند.»[3]

[1]– Hakers

[2]– سادوسكاي ، جورج، و ديگران، راهنمای امنیت فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی، مترجم، میردامادی،مهدی و دیگران، 1384،ص13.

[3]– زارع ، جمالي ، همان، ص 303 .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدفهاي تحقیق :

هدف پژوهش بررسی اصل رازداری بانکی و نقش آن در ترویج و تسهیل بزه پولشویی است و همچنین یافتن راهکارهایی مبنی بر این موضوع که چگونه می توان هم به اصل رازداری بانکی و حریم خصوصی افراد، خدشه ای وارد نساخت  و هم چگونه می توان این اصل ابزاری برای تسهیل بزه پولشویی و سوء استفاده مجرمین نباشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی