دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

الف) شناسایی در حوزه دیجیتال اولین وظیفه کارت ملی هوشمند می باشد.
ب) امکان تصدیق هویت بر اساس رمز عبور ، رمز نگاری بیو متریک
ج) امضای دیجیتال
د) پردازش اطلاعات
ه) تغییر اطلاعات پس از صدور
و) پشتیبانی از کاربردهای مختلف همگی روی یک کارت
ز) افزودن کاربرد جدید پس از صدور
ح) دسترسی به اطلاعات بر حسب مجوزهای دسترسی مختلف
ط) استفاده در حوزه خدمات دولت الکترونیک[1]
کارت شناسایی (ملی) که مطابق قانون الزام اختصاصی شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی تنظیم شده است نیز قطعاً یک سند هویتی است زیرا:
1- این سند نیز مانند شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع تنظیم می­شود .
2- در ماده3 قانون فوق الذکر[2] کارت یاد شده صریحاً به عنوان یک سند شناسایی اتباع ایرانی شناخته شده است. [3]
 
گفتار سوم : گواهینامه رانندگی و ترتیب صدور آن
گواهینامه رانندگی یا تصدیق رانندگی مدرکی است مبنی بر اینکه فرد می تواند با وسائل نقلیه دارای موتور مانند موتور سیکلت، اتومبیل، کامیون و اتوبوس رانندگی کند، در کشورهایی که تعداد زیادی از شهروندان رانندگی می کنند، گواهینامه رانندگی  به عنوان یک مدرک هویتی ارزش دارد. معمولاً گواهینامه رانندگی تنها پس از قبول در آزمون رانندگی به شخص داده می شود.
مطابق شماره 81 ماده یک قانون آيين‏نامه راهنمايي و رانندگي گواهینامه رانندگی (پروانه رانندگی): اجاره نامه ای است برای رانندگی وسایل نقلیه که از طرف راهنمایی و رانندگی به نام افراد صادر می شود.
هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید باید گواهینامه متناسب رانندگی با آن وسیله نقلیه را دارا باشد، با متخلفات برابر قوانین و مقررات رفتار می شود.
انواع گواهینامه های رانندگی با شرایط زیر از سوی راهنمایی و رانندگی طبق آیین نامه راهنمایی و رانندگی صادر می شود:
الف: شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه موتورسیکلت گازی یا موتور گازی (گواهینامه الف-1).
1- حداقل سن 15 سال تمام.
2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.
3- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با موتور گازی.
ب: شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه موتورسیکلت های با حجم موتور تا 200 سی سی (گواهینامه الف- 2).
1- حداقل سن 17 سال تمام.
2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.
3- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با موتور سیکلت مربوط.
[1] – رسولی، هاتف  علوم سبز، «دولت الکترونیک و کارت هوشمند ملی» ،اردیبهشت 89 13، ص20 ، ارائه شده در همایش روسای ادارت ثبت احوال منطقه ی تبریز، تیر 1389
 2-  ماده 3 قانون الزام اختصاصی شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی (مصوب 17/2/76) « کارت یاد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد».
3- آدیگوزل پور، مهدی، همان مأخذ (تحت چاپ).
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف انجام پژوهش:
الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی
ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم
3- سوالات کلیدی
الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟
ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟