دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم: مسئولیت مدنی

در مورد معنا و مفهوم مسئولیت مدنی همان طور که بیان شد الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نماید که در فقه از آن به قاعده (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام) تعبیر شده است. (در اسلام هیچ گونه ضرری توجیه نشده است.)

در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی­احتیاطی، سهل انگاری و به طور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده می­باشد. (م 1 قانون مسئولیت مدنی)

در واقع باید بیان داشت مسئولیت و آزادی دو مفهومی هستند که مکمل یکدیگر بوده و جدا نشدنی اند، چرا که مسئولیت، متضمنِ آزادی است. شخصیت انسان بر آزادی و مسئوولیت توأم او  بنا شده و بدون آن قابل تصور نیست و این موضوعی است که انسان را از حیوانات و اشیاء متمایز می سازد. چنان­چه آزادی را بدون مسئولیت فرض کنیم، منجر به بی بند و باری در اخلاق  و هرج و مرج خواهد شد.

برای تحقق مسئولیت شخص، اختیار شرط است. با این توضیح که کسی که اختیار جسم و عقل خود را ندارد، مسئول محسوب نمی­شود. مثلاً چنان­چه الف از ب برای ضرر زدن به ج استفاده کند، شخص ب جهت مختار نبودن هیچ مسئولیت مدنی نسبت به ج ندارد.

در مورد جهت سنجش میزان تقصیر خوانده و یا خواهان در موارد متفاوت معیارهای مختلف عقلانیت مورد استفاده قرار می­گیرد. دادگاه­های برای تعیین درصد تقصیر عوامل متفاوتی را لحاظ می­کنند و ارزش هر یک از این عوامل برحسب ملاحظاتی که با نظریه آزادی برابر فردی سازگار است، متفاوت می­باشد. موقعیت­های مختلفی که در آن معیارهای مختلف عقلانیت اعمال می­شود بسته به این که چه کسی و به نفع چه کسی، شخص دیگر را در معرض خطر قرار داده و این که آیا شخصی که در معرض خطر قرار گرفته راضی به آن بوده و رضایت خود را نیز اعلام کرده یا نه قابل تفکیک می باشند. موارد زیر از این قبیل هستند.

الف) مواردی که خوانده برای نفع خود یا اشخاص ثالث، دیگری را در معرض خطر قرار دهد و زیاندیده مستقیماً در پی نفع بردن از رفتار زیانبار خوانده نباشد. در این صورت وارد کننده­ی زیان به دلیل این که برای جسم یا مال دیگری خطری قابل توجه و غیرقابل و حتی قابل پیش بینی ایجاد نموده، مقصر است.

ب) دومین گروه در بردارنده­ی مواردی است که سودمندی اجتماعی رفتار خوانده در بسیاری از مواقع در نظر گرفته می­شود. البته فعالیتی که برای اجتماع مثمر ثمر است باید به نحوی کاملاً محتاطانه صورت پذیرد و این فعالیت به شرطی معقول قلمداد می­گردد که خطرات آن برای دیگر افراد خیلی مهم و بزرگ نباشد. در واقع سودمندی اجتماعی فعالیت، بیشتر از خطرات آن باشد.

ج) حالت دیگر هنگامی است که خوانده زیاندیده را برای نفع خود وی (دست کم جزئاً) در معرض خطر قرار دهد و زیاندیده به عنوان مشتری، شرکت کننده در فعالیت و نظایر آن به نوعی از فعالیت بهره مند گردد، این موضوع در سنجش تقصیر وارد کننده ی زیان مورد توجه قرار می گیرد. در این موارد، خطر مفقول فرض می شود، البته به شرط آن که به گونه­ای باشد که زیاندیده در قبال سودی که از فعالیت زیانبار حاصل می­کند (از این جمله که هزینه های اضافی اقدامات احتیاطی را که برای مثال در قالب بهای کالا یا خدمات به وی منتقل می شود، پرداخت نکند) به آن رضایت داده باشد.

منظور از منافع، منافع مورد انتظاری است که زیاندیده­ی خاصی در نظر دارد نه سودمندی آن برای وارد کننده­ی زیان یا سودمندی جمعی اقتصادی.

د) چنان­چه وارد کننده­ی زیان تنها برای منفعت زیاندیده وی را در معرض خطر قرار دهد، اما رضایت زیاندیده و یا قائم مقام قانونی وی را جلب نکند و آنان را از خطر آگاه نسازد، نظریه­ی آزادی برابر فردی اقتضا می­کند تا وارد کننده­ی زیان نتواند برای توجیه معقول بودن رفتار خود به آن استناد کند. این موضوع بیشتر در زمینه­های معالجات پزشکی و اعمال جراحی مطرح می­شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1)  با تبيين و تشريح مفاهيم به کار گرفته شده از طريق تطبيق و مقايسه در حقوق ايران و ساير کشورها  مي­توان به اين نکته پي برد که قانونگذار تا چه ميزان در بحث جبران خسارت موفق بوده و نقش مقررات مسئوليت مدني در اين ميان چيست.

2) نقد و بررسي قواعد مربوط به مسئوليت مدني از بعد حمايت از خسارت ديدگان و ارايه پيشنهاداتي در مورد ارتقاء سطح قوانين به حدي که يک نگاه سيستماتيک و هدفمند براي مسئوليت مدني تبيين نمائيم.

3) بررسي جايگاه خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني در ايران و بيان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ايران و ساير کشورها.

4) فراهم نمودن امکان دستيابي براي محققان و دانشجويان به منابع خارجي موضوع تحقيق.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی